Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ / сторінка 5

Назва:
АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,28 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
); “Державно-правова реформа в Українi” (Київ, листопад 1997 р.); “Право та культура: теорія i практика” (Київ, травень 1997 р.); “Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів” (Тернопiль, квітень 1997 р.); “Проблеми методології сучасного правознавства” (Київ, жовтень 1996 р.); “Концепція розвитку законодавства України” (Київ, травень 1996 р.); “Колізії у законодавстві України: проблеми теорії i практики” (Київ, жовтень 1995 р.) та загальноукраїнських: “Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи” (Київ, червень 1997 р.); “Ідеологія державотворення в Українi: історія i сучасність” (Київ, листопад 1996 р.); “Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти” (Київ, березень 1995 р.); “Правова система України: теорія i практика” (Київ, жовтень 1993 р.); “Актуальні проблеми формування правової держави” (Харків, жовтень 1990 р.); “Правові проблеми економічної реформи в СРСР” (Київ, травень 1990 р.). Тези виступів опубліковані.
Наукові результати, отримані дисертантом, який був членом робочої групи по підготовці проекту Закону України “Про загальноукраїнський та місцеві референдуми”, реалізовані ним при розробці цього законопроекту, при підготовці пропозицій щодо вдосконалення розділу ХІ Конституції України “Місцеве самоврядування”, проекту Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.
Положення дисертації використовуються в навчальному процесі при читанні курсів “Теорія держави і права”, “Конституційне право України”, “Конституційне право зарубіжних країн”, спецкурсу “Актуальні проблеми теорії держави і права” в Національній академії внутрішніх справ України.
Публікації. Основні положення дослідження викладені у 40 публікаціях, включаючи монографію, наукові статті у фахових наукових виданнях в Україні та за кордоном.
Структура дисертації. Дисертаційна робота загальним обсягом 420 сторінок складається із вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (388 найменувань).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У Вступі обгрунтована актуальність теми дослідження, об'єкт і предмет, мета й завдання дисертаційної роботи; розкриті її основні методи, теоретичне і практичне значення, апробація теоретичних положень і структура, сформульовано концептуальні положення, які відзначаються новизною і виносяться на захист.
Перший розділ “Правові засади актів прямого народовладдя та їх місце у правовій системі” присвячений дослідженню юридичної природи актів прямого народовладдя, принципам та особливостям їх прийняття.
Автор обгрунтовує положення про те, що акт прямого народовладдя є правовим актом, що передбачає належним чином (словесно-докумен-тально) оформлене зовнішнє вираження волі колективних суб'єктів безпосередньої демократії, яке фіксує результат їх правомірної діяльності, тобто юридично значущий, змістовний елемент правової системи (юридична норма, правозастосовчий припис і т.ін.), котрий увійшов у правову тканину в результаті їх правотворчої, правозастосовчої та іншої діяльності (акт-документ). Його прийняттю завжди передує інший акт, що являє собою вираження волі, дію колективних суб'єктів прямої демократії, спрямовану на досягнення юридичного ефекту, тобто юридичний факт, що є підставою тих чи інших юридичних наслідків (акт-дія).
Виходячи з власних теоретичних розробок, автор дійшов висновку, що актам прямого народовладдя як результату функціонування інституту прямого народовладдя поряд з іншими притаманні окремі ознаки цих інститутів. Отже, акт прямого народовладдя являє собою результат функціонування інституту прямої демократії; прийнятий безпосереднім волевиявленням громадян; воля, що виражена в акті, співпадає з волею суб’єкта її виявлення; містить волю особливого кола суб’єктів політичних відносин, суб’єктів права його прийняття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок