Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Назва:
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,42 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
Сапужак Ігор Ярославович
УДК 621.317
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
05.11.16 інформаційно-вимірювальні системи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
ЛЬВІВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України і у Львівському державному інституті фізичної культури Держкомспорту України
Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор
СОПРУНЮК Петро Маркіянович,
Фізико-механічний інститут НАН України, завідувач відділу електричних вимірювань фізичних величин
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник НІЧОГА Віталій Олексійович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, провідний науковий співробітник
доктор технічних наук, професор ЗАНЕВСЬКИЙ Ігор Пилипович, Львівський державний інститут фізичної культури Держкомспорту України, професор кафедри теорії і методики олімпійського і професійного спорту
Провідна установа: Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться 4 липня 2002 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .226.01 у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79601, Львів, МСП, вул.Наукова, 5.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (79601, Львів, МСП, вул. Наукова, 5).
Автореферат розісланий 3 червня 2002 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор Воробель Р.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для ефективного управління підготовкою спортс-менів високої кваліфікації, в числі інших основних елементів, необхідно володі-ти опера-тив-ною і об’єктивною інформацією про численні показники підготовленості, що не-можливо без використання комплексів технічних засобів вимірювання і реєстрації, алгоритмів та програм обробки експерименталь-них даних, особливо в режимі реального часу. Хоча за останні роки було вирішено ряд актуальних завдань по створен-ню інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), підсистем комплексного кон-тролю підготовленості, участь дисертанта у роботі комплексних наукових груп (КНГ) при збірних ко-мандах України дає підстави стверджувати, що рівень використання сучасних засо-бів ін-фор--маційно-вимірювальної техніки (ІВТ) у практиці підготовки спортсменів високої ква--ліфікації є недостатній. Отже, питання розробки ІВС визначення інфор-мативних па-раметрів та вдосконалення методик тренувань на цій основі, впровадження їх у прак-ти-ку підго-товки збірних команд України є особливо актуальні, зокрема і для лучного, санного спорту та бобслею.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Теоретичні основи роботи і прак-тичні результати було розроблено та отримано при проведенні робіт з науково-мето-дичного забезпечення підготовки збірних команд України з лучного, санного спорту та бобслею відповідно до наказів Міністерства України у справах молоді та спорту №1330 від 4 травня 1993 р., №689 від 7 червня 1995 р. "Про організацію роботи ком-плексних наукових груп збірних команд України", №785 від 20 березня 1996 р. та наказу Державного комітету України з фізичної культури і спорту №724 від 8 лип-ня 1998 р. “Про вдосконалення роботи з науково-методичного забезпечення збірних команд України” у яких дисертант брав участь як заступник керівника, а згодом як керівник КНГ при збірних командах України з санного спорту та бобслею; при виконанні в якості виконавця та відповідального виконавця бюджетних та договірних тем Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України РБ-30/276, г/д 1268, г/д 2000, г/д 2009. Роботи, що виконуються під керівництвом дисертанта, включені до Зведеного плану науково-дослідних робіт Держкоммолодь-спорттуризму України на 2001–2005 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок