Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ ФТОРОМ І СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ ФТОРОМ І СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Назва:
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ ФТОРОМ І СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,77 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ
ПОДОЛЯНСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК: 616: 053.5 – 092:612.014.46
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ ФТОРОМ І СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Педіатрія - 14.01.10
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків-2001
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Львівському державному медичному університеті ім. Д. Галицького МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коржинський Ю.С. Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та неонатології ФПО
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Коренєв М.М. директор Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, завідувач відділу педіатрії
Доктор медичних наук, професор Безруков Л.О. Буковинська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри шпитальної та факультетської педіатрії
Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
Захист відбудеться "10" жовтня 2001р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)
Автореферат розісланий ___7 вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.м.н., доцент Савво В.М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми: Як свідчать результати досліджень, в останні десятиріччя до 75% усіх захворювань прямо чи опосередковано можуть бути зумовлені саме несприятливим ста--ном природи, надмірним забрудненням, деградацією, збідненням або вичерпанням ок-ре-мих життєво важливих ресурсів, що складає серйозну проблему для лікарів (Резнік І.Б., Ку-те-пов Е.Н. і співавт., 1999; Пінегін Б.В., 2000). В сучасних умовах здоров’я підростаючого по-ко-ління має особливо важливе значення, оскільки рівень розвитку дітей, їх фізичний і ро-зу-мо-вий потенціал, соціальна активність будуть сприяти у майбутньому виходу Держави із со-ці--ально - економічної кризи (Лук’янова О.М. і співавт., 1998; Волосовець О.П., Одинець Ю.В. і співавт., 1999).
Організм дітей, у зв'язку з віковими особливостями, є найбільш чутливим до еко-па-то-ло--гічних факторів і стресових впливів (Вельтищев Ю.Е., 1995; Студенікін М.Я. і співавт., 1998; Антипкін Ю.Г., Коренєв М.М. і співавт., Майданник В.Г. і співавт., Мощич П.С., Ост-ро--полець С.С., 1999). Екологіно детермінована патологія у дітей привертає пильну увагу пе-ді--атрів у зв’язку з її високою розповсюдженістю, складністю діагностики, нечисельними по-ві--домленнями про методи її лікування і профілактики і важкість прогнозу (Карпова Е.Г. і спів--авт., 1998; Белицька Є.Н., Павленко Н.В., 1999). Визначення впливу сукупності ряду зов-ніш-ніх факторів, особливо слабких, але постійних за характером, на здоров'я дітей вимагає за-с-тосування адекватних методологічних підходів, пошук яких активно проводиться в Ук-раї-ні (Торбін В.Ф., 1997; Няньковський С.Л. і співавт., Нечитайло Ю.М., 1999; Гнатейко О.З. і спів-авт., Лук’яненко Н.С. і співавт., 2000).
Імунна система (ІС) є критичною мішенню для різноманітної кількості ксенобіотиків і екст--ремальних фізичних чинників, які часто є імунодепресантами, алергенами або ко-фак-то-ра--ми алергії (Дранник Г.Н. і співавт., 1994; Передерій В.Г. і співавт., 1995; Земс-ков А.М. і спів-авт., 1996; Чернушенко Е.Ф., 1997; Петров Р.В., 1998; Безруков Л.О., 1999; Хаїтов Р.М., 2000). Результати ба-га-тьох праць показали високу розповсюдженість імунної недостатності в забруднених ре-гі-о-нах (Казмирчук В.Є. і співавт., Харковенко І.М. і співавт., 1996; Федорук Г.В., 1997; Па-рань-ко Н.М. і Рублевська Н.І., 1999; Винарська О.І. і співавт., 2000). Водночас, епі-деміологічні ме-тодики для виявлення імунної недостатності, що роблять більш наочними ос-новні тен-ден-ції та спрощують оцінку ефективності тих чи інших заходів, ще не отримали дос-татнього по-ши-рення і потребують подальшого удосконалення (Щеплягіна Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ ФТОРОМ І СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок