Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,24 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
Баранцева Світлана Михайлівна
УДК 005.21:[658.155:658.8]
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Донець Любов Іванівна,
Донецький національний університет економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, доцент кафедри прикладної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Чорна Людмила Олександрівна,
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, завідувач кафедри економіки підприємництва та менеджменту;
кандидат економічних наук, доцент
Футало Тетяна Володимирівна,
Львівська комерційна академія, доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва.
Захист відбудеться 23 жовтня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий “22”вересня 2007 р. 24 листопада 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ключовим фактором досягнення підприємством стійкої конкурентної переваги є розробка і реалізація дієвої стратегії управління прибутком на основі загальної стратегічної орієнтації підприємства, що потребує комплексного впровадження відповідних традиційних і сучасних методів та інструментів. Але більшість вітчизняних підприємств не реалізує або реалізує неефективно принципи стратегічного управління, частка збиткових торговельних підприємств є досить великою (30,1%) і загальні обсяги їхніх збитків зростають.
Проблемами оцінки та управління прибутком торговельного підприємства займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Г.Аніськова, А. Бабо, Л. В. Балабанова, І.А. Бланк, Р.П.Валевич, Н.О.Власова, Г.А.Давидова, В.Б. Кемтер, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Л.О.Омелянович, О.В.Пігунова, А.А.Садєков, А.Дж Стрікленд, А.А. Томпсон, Н.Н.Треньов, Н.М. Ушакова, Л.В. Фролова, Т.В.Футало, Л.О.Чорна, В.Ф. Юров та інші. Однак розробці комплексного підходу до стратегічного управління прибутком торговельних підприємств з урахуванням специфіки їхньої діяльності належної уваги дотепер не приділялося.
Актуальність проблеми, недостатність вивчення окремих її аспектів в умовах ринкової перебудови форм і методів господарювання торговельних підприємств визначили мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт і тематики Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: Д-1998-3 “Автоматизація робочого місця економіста“ (особис- то автором розроблено алгоритм планово-економічних розрахунків з управління прибутком); Д-2001-3 "Підвищення ефективності управління торгівлею в регіоні" (особисто автором розроблено теоретико-методологічні засади управління прибутком торговельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовища); Д-2004-7 „Механізм регулювання внутрішньої торгівлі на регіональному рівні” (особисто автором розроблено рекомендації щодо управління ризиками торговельного підприємства з урахуванням темпів росту прибутку торговельного підприємства та його ризик-позиції).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок