Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ (історико-соціологічний аспект)

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ (історико-соціологічний аспект)

Назва:
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ (історико-соціологічний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,22 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПОПП Руслана Петрівна
УДК 94: (477.83-25) “1944/1953”058.237
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ
(історико-соціологічний аспект)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Кондратюк Костянтин Костянтинович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри новітньої історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Плисюк Василь Пилипович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри українознавства

кандидат історичних наук
Бадяк Володимир Петрович,
Львівська академія мистецтв,
професор кафедри гуманітарних наук
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії України другої половини
ХХ ст., м.Київ
Захист дисертації відбудеться “25” листопада 2003 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м.Львів, вул. Університетська,1, тел. 96-47-71)
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (790005, м.Львів, вул. Драгомано-
ва, 5)
Автореферат розісланий “22” жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, Сухий О.М.
доцент
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Новітні тенденції розвитку історичної науки пов’язані з подальшою регіоналізацією історичних досліджень, зростанням уваги до місцевої історії, що цілком відповідає сучасним завданням розвитку історичних знань. В цьому контексті з позицій багатовимірності історичного процесу потребують глибокого і неупередженого вивчення та переосмислення й ті питання історії інтелігенції Львова, які донедавна подавалися схематично, тенденцій-но й спрощено.
Посилення уваги до історії інтелігенції зумовлене передусім її специфічною роллю в житті українського суспільства. Кращі представ-ники працівників розумової праці зробили значний внесок у наближення етапу демократичних перетворень, який завершився утворенням суверенної Української Держави.
В сучасних умовах вивчення історії інтелігенції має велике значення для удосконалення підготовки нової генерації спеціалістів, раціонального розподілу інтелектуальних сил у соціально-економічній, науковій та культурній сферах життя суспільства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної програми кафедри новітньої історії України Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка “Західноукраїнські землі у ХІХ-ХХ сто-літтях: політичний і соціально-економічний аспекти.”
Об’єктом дослідження є інтелігенція Львова в умовах поновлення й функціонування сталінського тоталітарного режиму в 1944–1953 рр.
Предметом дослідження виступають етносоціальні зміни в середовищі інтелігенції; компартійні засоби й методи “перевихо-ван-ня” старої та формування нової радянської інтелігенції; форми участі працівників розумової праці у культурному та господарському житті; соціально-побутові умови життя та діяльності інтелігенції міста.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1944–1953 рр., тобто, від часу відновлення радянської влади у Львові в липні 1944 р. і до смерті Й.Сталіна у березні 1953 р. Друга половина 50-х – перша половина 60-х років позначена певною лібералізацією сус-пільно-політичного життя, що позначилося на діяльності інтелігенції, а тому цей період слід вивчати окремо.
Територіальні межі дослідження охоплюють місто Львів, яке у повоєнні роки залишалося головним економічним, науковим і культур-ним центром західноукраїнських земель. У ньому зосереджувалася значна частина інтелігенції регіону: учителів, лікарів, викладачів, науковців, письменників, митців, культосвітніх й управлінських працівників, інженерів і техніків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ (історико-соціологічний аспект)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок