Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Назва:
РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,53 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
СЬОМОЧКІНА Олена Миколаївна
УДК [821.161.2-1“19”:821.411.21-193].091
РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
10.01.05 – порівняльне літературознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ–2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української і світової культури та літератур Київського міжнародного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
МУШКУДІАНІ Олександр Несторович,
Київський міжнародний університет, завідувач кафедри української і світової культури та літератур.
Офіційні опоненти: - доктор філологічних наук, професор
ЧІЛАЧАВА Рауль Шалвович,
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, завідувач кафедри української та іноземних мов;
- кандидат філологічних наук ПІДПАЛИЙ Андрій Володимирович,
Київський славістичний університет, доцент кафедри філології.
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, кафедра слов’янської філології та порівняльного літературознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці.
Захист відбудеться “12” грудня 2005 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “10” листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. М. Нога


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Одним із найактуальніших питань сучасного українського віршознавства є проблема дослідження генези окремих жанрів та їх різновидів, зокрема жанрів запозичених, які вже стали фактами нашої поезії. І все ж основна увага дослідників зосереджена переважно на входженні в українську поезію і функціонуванні в ній західних форм. Скажімо, давно став предметом ретельних наукових студій сонет, інші тверді форми, запозичені з англійської, французької, італійської поезії. Не викликає особливих дискусій і понятійно-термінологічний апарат, розроблений західними віршознавцями.
Тим часом в українській поезії досить продуктивно функціонують жанри та жанрові різновиди, що походять із літератур народів Сходу. В цьому плані особливо слід наголосити на рубаях як оригінальній і самодостатній естетичній системі, спеціальних досліджень про жанрову специфіку й структуру якої на теренах українського віршознавства практично немає. Проте й художніми якостями, і кількісно (понад 6 тис.) рубаї посідають помітне місце в нашому версифікаційному репертуарі й тому потребують наукового осмислення, без чого загальна картина жанрово-строфічного розмаїття сучасної української поезії не буде повною. Крім того, в українському віршознавстві остаточно не сформульовані суто теоретичні поняття про рубаї, не з’ясоване питання термінологічної впорядкованості, вибору адекватної ритмічної основи та ін.
Поза належною увагою наших віршознавців лишилися й рубаї Д. Павличка, тоді як його сонетарій не раз ставав предметом глибокого аналізу. Щоправда, трапляються принагідні висловлювання чи й самі тільки згадки про звернення поета до цієї східної строфічної форми в окремих рецензіях. Показово, що певну увагу рубаям Д. Павличка приділив у своїй монографії таджицький вчений А. Амінов Див. “Жанр рубаи и советская лирико-философская поэзия”. – Душанбе: Дониш, 1986. – 135 с. – С. –111.. Він вважає, що рубаяна Д. Павличка чи не найконцентрованіше втілює характерні риси рубаїв. Розв’язання названих вище проблем і зумовлює актуальність дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконується як складова частина комплексної теми “Українська література в кон-тексті світової літератури (Схід)”, над якою працює колектив кафедри української і світової культури та літератур Київського міжнародного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок