Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вплив способів основного обробітку ґрунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України

Вплив способів основного обробітку ґрунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України

Назва:
Вплив способів основного обробітку ґрунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,13 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СИНЯВІН Володимир Дмитрович
УДК 631.51:631.445.4:633.35
Вплив способів основного обробітку
ґрунту на урожайність гороху
в умовах південно-східного
Лісостепу України
06.01.01 – загальне землеробство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, Міністерство аграрної політики України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН Будьонний Юрій Васильович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, завідувач кафедри землеробства
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Малієнко Анатолій Митрофанович, Інститут землеробства УААН, завідувач лабораторії обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами
 
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Попов Сергій Іванович, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, заступник директора з наукового забезпечення агропромислового виробництва
Провідна установа – Інститут зернового господарства УААН, відділ технології вирощування кукурудзи,
м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться „10” ,березня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, Київ – 41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, Київ – 41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 4, аудиторія 41
Автореферат розісланий „6” лютого 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рожко В.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Обробіток ґрунту є основною складовою частиною зональних науково обґрунтованих систем землеробства. Особливо важливого значення він набуває в сучасних умовах, коли істотно погіршилося загальне технічне та ресурсне забезпечення сільського господарства.
Наукові дослідження і практика землеробства показують, що інтенсивний обробіток ґрунту, однобічне застосування полицевого обробітку призводять до погіршення основних властивостей ґрунту, збільшення енергетичних витрат на одиницю продукції. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка та впровадження мінімальних способів обробітку ґрунту, глибокі теоретичні знання вимог рослин до середовища, в якому вони вирощуються, закономірностей процесів, що відбуваються у ґрунті, і змін їх під впливом тих чи інших способів обробітку.
Питання про позитивний або негативний вплив різних безполицевих способів обробітку ґрунту під таку важливу зернобобову культуру, як горох в науковій літературі висвітлено недостатньо. У зв’язку з цим для умов південно-східного Лісостепу України значний практичний і науковий інтерес має вивчення впливу нових безполицевих способів основного обробітку на агрофізичні властивості ґрунту, поживний режим і гумусовий стан чорноземів типових, забур’яненість посівів і врожайність гороху.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дослідження є складовою частиною тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри землеробства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва з теми: „Розробити ґрунтозахисну ресурсозберігаючу систему основного обробітку ґрунту в сівозмінах лівобережного Лісостепу, спрямовану на збереження та відтворення родючості чорноземів”, номер державної реєстрації 0197U0088168.
Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було визначення найбільш ефективних способів основного обробітку ґрунту під горох в умовах південно-східного Лісостепу України, які б сприяли розширеному відтворенню родючості ґрунту з одночасним поліпшенням його водно-фізичних властивостей.
Для досягнення цієї мети дослідженнями передбачалося вирішення таких завдань:
? вивчити вплив досліджуваних способів основного обробітку на агрофізичні властивості ґрунту та динаміку волого- забезпечення рослин гороху протягом вегетації;
? визначити зміни поживного режиму, гумусового стану і біологічної активності ґрунту в посіві гороху залежно від способу основного обробітку ґрунту;
? встановити ступінь забур’яненості посівів гороху на різних фонах удобрення та основного обробітку ґрунту;
? визначити залежність росту, розвитку та формування урожаю зерна гороху і його якості від способу основного обробітку ґрунту;
? дати економічну та енергетичну оцінку технології вирощування гороху на зерно в польовій сівозміні залежно від різних способів обробітку ґрунту;
? зробити перевірку результатів досліджень у виробничих умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Вплив способів основного обробітку ґрунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок