Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки

Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки

Назва:
Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,55 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Прошак Василь Васильович
УДК [330.101:331.522.4] ( 477)
Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки України Львівського національно-го університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор
Злупко Степан Миколайович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економіки України
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія, завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Ярослав Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет, декан економічного факультету
Провідна установа – Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії
Захист дисертації відбудеться "  " червня 2002 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д З5.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79008, Львів-8, пр. Свободи, 18, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, .
Автореферат розісланий “26” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Панчишин С. М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Однією з найскладніших проблем ринкової трансформації економіки України є ефективне використання та подальший розвиток інтелектуального потенціалу суспільства. Перехід від командно-адміністративної до ринкової системи супроводжується скороченням обсягів фінансування установ освіти і науки, видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, зменшенням частки продуктів інтелектуальної праці у структурі національного виробництва, відпливом наукових-технічних працівників за межі держави. Все це різко актуалізує дослідження процесів формування та розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, причин і наслідків спаду у сфері інтелектуальної діяльності, а також шляхів його подолання в умовах перехідної економіки України.
У вітчизняній та зарубіжній літературі існує чимало фундаментальних праць, присвячених вивченню різноманітних аспектів інтелектуальної діяль-ності та інтелектуального потенціалу суспільства. Інтелектуальну діяльність досліджували такі видатні економісти кінця ХVII  середини ст., як В. Петі, А. Сміт, Д. Рікардо, В. Каразин, Дж. С. Міль, К. Маркс, Ф. Ліст, кінця XIX ст. – першої половини ХХ ст., А. Маршал, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, М. Вебер, А. Біне, В. Штерн та інші.
Практично усі провідні школи та напрямки економічної думки другої половини XX ст. приділяють значну увагу дослідженню інтелектуальної складової економічного розвитку. Вагомий внесок у вивчення цієї проблеми зробили Д. Бел, Дж. К. Гелбрейт, В. Ростоу, Т. Шульц, Г. Бекер, Л. Туроу, Дж. Вейзі, М. Фішер, М. Блауг, Е. Денісон, Ф. Махлуп, Й. Масуда, А. Тофлер, Т. Стюарт та інші.
Наприкінці ХХ ст. економічна наука значну увагу приділяє аналізу таких складових інтелектуального потенціалу як освіта, наука, інформаційно-комунікаційні технології, об’єкти інтелектуальної власності, а також природним та макроекономічним чинникам формування інтелектуального потенціалу суспільства. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми слід назвати Г. Башнянина, Л. Безчасного, С. Вовканича, В. Григоренка, М. Гуревичова, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок