Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,11 KB
Завантажень:
311
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
УДК 159.9.316.6 (922.8)
Абдюкова Надія Володимирівна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА
19.00.05 – соціальна психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті
ім.Василя Стефаника.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Орбан Лідія Ернестівна
завідувач кафедри соціальної і педагогічної психології
Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник
Максимова Наталія Юріївна
завідувач лабораторією психології соціально
дезадаптованих неповнолітніх Інституту
психології ім.Г.С.Костюка АПН України
кандидат психологічних наук, доцент
Хоружий Сергій Миколайович
Національний педагогічний університет
імені Михайла Драгоманова,
кафедра психології та педагогіки, доцент
Провідна установа: Інститут соціальної і політичної
психології АПН України (м.Київ)
Захист відбудеться “ 29 ” березня 2000 р. о _14_ год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.16 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 64; т.221-32-85.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Автореферат розісланий “ 28 ” лютого 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої ради М.Н.Корнєв
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТ
Актуальність дослідження. Сучасний етап суспільного розвитку характеризується трансформацією соціально-економічної, політичної, культурно-освітньої та інших сфер життєдіяльності. Результатом цього стає зміна якісної основи громадської свідомості, в якій відображаються новітні реалії життя. Разом з цим, сучасність характеризується також загостренням багатьох суперечностей, не-стійкістю та різноманітністю орієнтацій і установок, що вносить в життя певну напруженість та викликає появу негативних тенденцій у процесі соціалізації підростаючої особистості.
В цілому, сучасні особливості розвитку українського суспільст-ва справляють на особистість, її формування та становлення подвійний вплив: з одного боку, науково-технічний прогрес обумовлює появу нових економічних відносин, які в свою чергу вимагають від індивіда підвищення його загально- і спеціальноосвітнього рівня, культурного рівня, поглиблення й розширення світогляду, розвитку технологічно нових вмінь, навичок і здібностей, високого рівня усвідомленості громадського обов’язку та особистої відповідаль-ності і т.д.; з іншого боку, об’єктивні зміни різноманітних сто-рін життєдіяльності індивіда ускладнюють процес становлення його особистості, створюючи нові колізії та проблеми, що виникають у сфері взаємодії та взаємовідносин.
Практика показує, що сучасні інститути соціалізації не забезпечують повно-го задоволення потреби формування у підлітків ціннісних орієнта-цій, суспільно схвалених нормативних уявлень, світоглядних переконань та життєвих позицій. Причина цього - одностороннє ба-чення ними процесів навчання і виховання, яке реалізується через систему “суспільство – діти” (в той час як сучасність вимагає актуалізації системи “діти – суспільство”) і обумовлює появу та поглиблення маргінальності підростаючої особистості.
Вивченню досліджуваної проблеми сприяли праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких розкриті загальні теоретико-методологічні, соціально-психологічні проблеми становлення особистості /К.О.Абульханова-Славська, Б.Г.Ананьєв, Л.І.Божович, Л.П.Буєва, Л.Ф.Бурлачук, М.Вінн, Ж.Годфруа, В.П.Казміренко, О.В.Киричук, Дж.Кольман, І.С.Кон, М.Н.Корнєв, Н.Ю.Максимова, А.А.Мілтс, В.П.Москалець, М.В.Савчин, В.О.Татенко, Т.М.Титаренко, Б.Чередрецька та ін./.
Аналіз літератури показує, що особливості підліткового віку в цілому, а також особливості процесу соціалізації підростаючої особистості зокрема вивчені до-сить широко. Про це свідчать дослідження М.Й.Боришевського, К.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок