Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ДО РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ДО РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Назва:
ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ДО РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,31 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Бернада Вікторія Володимирівна
УДК: 612.172.2+612.176
ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ
ПРИСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ДО РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
Здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в
Ужгородському національному університеті Міністерства
освіти і науки України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Фекета Володимир Петрович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри нормальної і патологічної
фізіології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Янчук Петро Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач лабораторії фізіологічної
кібернетики та психофізіології
доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Ільїн Володимир Миколайович,
Національний університет фізичного
виховання і спорту України,
завідувач кафедри біології
Захист відбудеться 11 червня 2008 року о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 001. 38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( м. Київ, пр. академіка Глушкова, 2, біологічний факультет, ауд. 215).
Поштова адреса: 01033, м. Київ – 33, вул. Володимирська, 64.
З дисертацією можна познайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( м. Київ – 33, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 6 червня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 О. В. Цимбалюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Різка зміна характеру та інтенсивності нав-чаль-но-го процесу у студентів молодших курсів порівняно з середньою школою пред’яв-ляє підвищені вимоги до адаптаційних можливостей організму. Са-ме в цей період існує ризик виникнення передпатологічних та пато-ло-гіч-них станів вісцеральних систем, і в першу чергу – серцево-судинної сис-теми [Березін Ф.Б.,1994; Булатецький С.В., 2001; Berntson G.G. Caciop-po J.T.,1993]. З розвитком нових методичних підходів до вивчення серце-во-судинної системи, з’являється можливість диференційовано підходити до оцінки реакції центральної гемодинаміки на різні типи навантажень, в то-му числі і на різні види психоемоційного напруження. Відомо, що адап-та-ція гемодинаміки до різноманітніх стресових навантажень суттєво зале-жить від стану автономної нервової системи (АНС) [Ратман С.М., 1992; Баєв-ський Р.М., 1997; Спіцин А.В., 2000; Фаустов А.С., Щербатих Ю.В., 2000; Everhart D.E., Harrison D.W., 2002; Lucini D., Norbiato G. et all., 2002]. Враховуючи вплив АНС на тонус судин різних ділянок, стан сер-це-во-судинної та дихальної систем, організму загалом, функціонування авто-номного контуру регуляції може бути одним із суттєвих факторів, яке лі-мі-тує розумову діяльність людини. Тому актуальною проблемою є з’ясу-ван-ня взаємозв’язку між психофізіологічними особливостями індивіда та участю АНС у регуляції серцево-судинної системи, а також її динамікою у про-цесі адаптації студентів до учбових навантажень.
Одним із найпростіших, але інформативних методів оцінки стану АНС є аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР). Цей метод дає змогу охарак-теризувати як загальну регуляторну активність АНС, включаючи над-сегментарні рівні, так і співвідношення між її периферичними ланками [Ба-євський Р.М., Берсенєва, 1997; А.П. Бабунц І.В., Мириджанян Е.М., Ма-шаєв Ю.А., 2002; Zhong Y., Wang H. et all., 2004]. Найбільшої інфор-ма-тив-ності набувають показники ВСР при їх реєстрації під час виконання функ-ціональних проб, які дозволяють оцінити не тільки стан АНС, але й функ-ціональні резерви організму. У цьому випадку можна визначити фі-зіо-логічну “ціну” адаптації до конкретного дозованого тестового на-ван-та-жен-ня. За результатами аналізу літературних джерел по темі дисертації бу-ло з’ясовано, що фізіологічні механізми гемодинамічного забезпечення розу-мової діяльності залишаються вивченими недостатньо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ДО РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок