Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект)

ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект)

Назва:
ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,44 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЄСИПОВИЧ Катерина Петрівна
УДК 81’42 = 133.1
ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ
(лінгвокогнітивний аспект)
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат філологічних наук, доцент
Мельник Валентина Іванівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра французької мови,
декан факультету французької мови
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Чередниченко Олександр Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу з романських мов імені М.Зерова,
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент
Данилич Валентина Стефанівна,
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра іспанської філології, завідувач кафедри
Провідна установа | Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України,
кафедра французької філології, м. Львів
Захист відбудеться “___” лютого 2006 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розіслано “20” січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
професор О.М.Кагановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивних особливостей образу “ЧАРІВНОГО” як основного жанротвірного елементу французької народної казки.
Впродовж минулого століття й дотепер текст народної казки перебуває в фокусі літературознавчих (Т.С.Бакіна, Я.І.Пащук), фольклористичних (Є.М.Мелетинський), перекладознавчих (М.О.Венгренівська, О.Н.Гронська) та власне лінгвістичних студій. Вивчалися структурний (В.Я.Пропп, C.Bremond, J.Courtиs, A.Greimas), фонетичний (М.П.Дворжецька, Т.І.Саєнко), стилістичний (Н.В.Лещенко), лінгвопрагматичний (Н.Л.Мастилко) та лінгвокогнітивний (Н.Ф.Єремеєва, Ю.В.Мамонова) аспекти казки. Водночас семантика образної системи казки як цілісне утворення залишається недослідженою в ракурсі ролі її окремих компонентів, зокрема це стосується образу “ЧАРІВНОГО”, який є визначальним елементом жанру народної казки.
Образ “ЧАРІВНОГО” є одним із найдавніших типів вимислу як в усній народній творчості, так і в художній літературі. В дисертації запропоновано виокремити “ЧАРІВНЕ” в уособлений метаобраз, реконструкція якого досягається за рахунок методу художнього метаопису. Цей метод ґрунтується на твердженні про існування в образній системі твору кількох систем образів, які мають різний ступінь абстракції (Андрій Білий, В.В.Виноградов, Ю.С.Степанов, О.М.Кагановська). Аналіз змісту образу здійснюється в рамках когнітивної поетики (R.Tsur, M.Freeman, О.П.Воробйова, Л.І.Бєлєхова), засади якої ґрунтуються на застосуванні методичного апарату когнітивної лінгвістики для вивчення текстів різних жанрів (Н.Є.Буцикіна, О.Л.Козачишина, О.С.Маріна, Д.М.Павкін, К.Г.Савицький). Дослідження семантики образів казки, відображення принципів побудови їх концептуальної структури та визначення їх ролі у вербалізації базових концептів казкової картини “чарівного” світу не було предметом аналізу, що й зумовлює актуальність даної роботи.
Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних мовознавчих досліджень на вивчення різножанрових текстів. Семантика тексту народної казки становить особливий інтерес для мовознавчих студій у плані вивчення впорядкування інформації в образах текстів цього жанру з виходом у площину лінгвокогнітивних процесів, що сприятиме з’ясуванню механізмів об’єктивації знань про світ у мовних формах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок