Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Назва:
ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,63 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АГЄЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК 342.9
ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, МВС України.
 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
ТИЩЕНКО Микола Маркович,
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри адміністративного права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ПЄТКОВ Валерій Петрович,
Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, ректор;
кандидат юридичних наук, доцент
ШЕСТАКОВ Сергій Володимирович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, доцент кафедри
правосуддя.
Провідна установа: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України,
відділ проблем державного управління
та адміністративного права, м. Київ
Захист відбудеться “10” червня 2006 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського націо-нального університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “08” травня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Каткова Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Положення Конституції України, які визнають найвищою соціальною цінністю людину, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, значною мірою визначають спрямування сучасних процесів розбудови в Україні демократичної правової держави. В умовах сьогодення йде активна робота щодо вдосконалення законодавства, приведення його у відповідність з міжнародними стандартами, відпрацювання належних механізмів взаємодії держави, її органів з громадянами. Дієвість цього механізму безумовно залежить від рівня правової регламентації такої важливої сфери правового регулювання, якою є сфера адміністративного процесу. Належна реалізація в цій сфері прав і свобод громадян, дотримання балансу між інтересами конкретної людини і держави значною мірою залежить від чіткого регулювання правового статусу всіх суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності. При цьому однією із найважливіших є проблема вдосконалення юридичних гарантій забезпечення і реалізації прав і свобод громадян в їх відносинах з органами держави. Особливе місце в юридичному механізмі забезпечення прав і свобод громадян у сфері адміністративного процесу посідає прокуратура. Протягом десятиріч ця важлива державна інституція була і залишається дієвим важелем дотримання законності в діяльності органів виконавчої влади, посадових осіб всіх рівнів, забезпечення правової захищеності громадян і налагодження належного функціонування усіх ланок державного механізму. Практика свідчить, що сьогодні порушення прав і свобод громадян у сфері адміністративного процесу є явищем досить розповсюдженим. При цьому одним із ефективних засобів боротьби з такими порушеннями є діяльність органів прокуратури. Значною мірою зазначене обумовлює актуальність питань, пов’язаних з визначенням у межах чинного законодавства України організаційних та процесуальних засад функціонування органів прокуратури, реалізації її повноважень у сфері адміністративного процесу.
Актуальність проблеми пояснюється також необхідністю проведення глибоких науково-теоретичних досліджень правового становища прокурора як суб’єкта адміністративного процесу, оскільки у вітчизняній юридичній науці це питання до цього часу не досліджувалось. Ось чому виникає потреба в комплексному аналізі і теоретичному узагальненні проблем діяльності прокуратури в сфері адміністративного процесу, розробка яких є одним із перспективних напрямків вивчення адміністративного процесу в цілому і певною мірою має міждисциплінарне значення, оскільки пов’язана з проблемами науки прокурорського нагляду, інших галузевих юридичних наук, зокрема – цивільного та господарського процесів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок