Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КIСТКОВА ПЛАСТИКА ПРИ АМПУТАЦIЯХ ТА РЕАМПУТАЦIЯХ НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ

КIСТКОВА ПЛАСТИКА ПРИ АМПУТАЦIЯХ ТА РЕАМПУТАЦIЯХ НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ

Назва:
КIСТКОВА ПЛАСТИКА ПРИ АМПУТАЦIЯХ ТА РЕАМПУТАЦIЯХ НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,48 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. М.І.ПИРОГОВА
На правах рукопису
УДК 618.718-089.844:616-007.286
МАЙКО В'ячеслав Михайлович
КIСТКОВА ПЛАСТИКА ПРИ
АМПУТАЦIЯХ ТА РЕАМПУТАЦIЯХ
НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ
14.01.21 - травматологiя i ортопедiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття вченого ступеня
кандидата медичних наук
Вiнниця – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному науково-дослідному iнститутi реабiлiтацiї iнвалiдiв i Вiнницькiй обласнiй клiнiчнiй лiкарнi iм. М.I.Пирогова.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шевчук Віктор Іванович, директор Українського державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів МОЗ України
Офiцiйнi опоненти: доктор медичних наук, професор Фіщенко Володимир Олександрович, завідувач кафедри травматології, ортопедії і ВПХ Вінницького державного медичного університету
ім. М.І.Пирогова МОЗ України
доктор медичних наук Міхневич Олег Едуардович, Заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України, керівник клініки патології стопи та складного протезування інституту травматології та ортопедії АМН України
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра ортопедії і травматології № 2.
Захист вiдбудеться 5 червня 2001 року о 12.00 го-динi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 05.600.01 у Вінницькому державному медичному унiверситетi iм. М.I.Пирогова МОЗ України (21018, м.Вiнниця, вул.Пирогова, 56).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова за адресою: м.Вiнниця, вул.Пирогова, 56.
Автореферат розiсланий 28 квітня 2001 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат мед. наук, доцент М.I.Покидько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Загальний прогрес i механізація зумовлюють збільшення кількості важких травм i судинних захворювань, що призводить до ампутації кінцівки (Рожков А.В. с соавт., 1986; Савельев Л.Н., 1990 i iнш.). Втрата частини кiнцiвки, як правило, супроводжується частковою або повною непрацездатнiстю (Трофимович Н.И. с соавт., 1988). Разом з тим, контингент iнвалiдiв з ампу-тацiйними куксами, особливо тi, кому ампутацiя зроблена з приводу травми, є перспективними в планi вiдновлення втраченої функцiї за допомогою протезу. Не дивлячись на те, що на сьогоднiшнiй день досягнуто значних успiхiв в протезуваннi iнвалiдiв звичайними та бiоелектричними протезами, проблему ампутацiї кiнцiвки та ре-абiлiтацiї цього контингенту не можна вважати вирiшеною через те, що у бiльшостi хворих розвиваються захворювання i вади кукс (Романенко А.Е., 1973; Вол-ков М.В., Дедова В.Д., 1980; Демьянов В.М. с соавт., 1987; Шев-чук В.И., 1991; Рожков А.В., 1990, 1993 i iнш.). Завдання створення нового робочого органу - кукси виявилось дуже складним. На протязi вiкiв кращi хiрурги розробляли i вiдстоювали рiзнi методи операцiй - вiд простих вiдсiчень до складних пластич-них операцiй (кiсткова пластика, фасцiопластика, мiопластика). Разом з тим i до сьогоднiшнього дня є прихильники та супротивники того чи iншого методу.
Особливо недостатньо i суперечливо в лiтературi висвiтленi питання ролi i мiсця кiсткової пластики при ампутацiях.
Якщо застосування таких пластичних операцiй в епiметафiзар-нiй зонi, як Пирогова i Грiтi-Шимановського в основному вiдомi (Кондрашин М.И., Санин В.Г., Юсупов В.К., 1976; Иванов А.М., 1981), то при оцiнцi дiафiзарних кiстковопластичних ампутацiй типу Бiра виникають великi розбiжностi. Однi автори виступають за доцiль-нiсть i кориснiсть таких операцiй (Бухтиаров О.А., 1975; Хвысюк Н.И., Чикунов А.С., Дынник А.А., 1990; Михневич О.Э., 1994; Шев-чук В.И., 1990), iншi (Рожков А.В., 1993) ставляться до них стри-мано, а на думку третiх (Годунов С.Ф., 1973; Филатов В.И. с со-авт., 1978) вони шкiдливi. На нашу думку, такi суперечливi оцiнки виникають внаслiдок недостатнього вивчення проблеми, вiдсутностi наукового обгрунтування цих операцiй i невеликої кiлькостi клiнiчних спостережень як в прихильникiв, так i супротивникiв методу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: КIСТКОВА ПЛАСТИКА ПРИ АМПУТАЦIЯХ ТА РЕАМПУТАЦIЯХ НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок