Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) / сторінка 3

Назва:
ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,67 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Особистий внесок дисертанта полягає у поглибленні понять соціально-еконо-мічного потенціалу для територіальних систем і, зокрема, відтворювального потенціалу трудових ресурсів, в обробці зібраного статистичного матеріалу та створенні необхідних баз даних, у виборі та розробці математико-географічних моделей, у розробці відповідних комп'ютерних програм, у створенні картографічних моделей та геогра-фічній інтерпретації отриманих результатів.
Практичне значення отриманих результатів. Значення результатів для прак-тики полягає, по-перше, у розробці та обґрунтуванні кількісних критеріїв оцінки стану середовища життєдіяльності та відтворювального потенціалу, по-друге, в обґрунтуванні алгоритму програмування їх оптимальних характеристик. Результати можна використати органами регіонального управління для вироблення обґрунтованої регіональної соціально-економічної політики, а також у навчальному процесі вищих навчальних закладів на географічних та економічних спеціальностях.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи до-повідались і обговорювались на звітних наукових конференціях викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка, а також на таких конференціях:
- Сучасні проблеми географії населення в Україні. Міжнародна наукова конфереція. Луцьк, 1993.
- Геоекологічні та медико-екологічні проблеми промислово-міських агломерацій. Міжнародна науково-практична конференція. Сімферополь, 1994.
- Проблеми географії України. Міжнародно наукова конференція. Львів, 1994.
- YII з'їзд Українського географічного товариства. Київ, 1995.
- Геоекологічні дослідження: стан і перспективи. Івано-Франківськ, 1995.
- Застосування математичних методів і комп'ютерних технологій при розв'язанні задач геохімії та охорони навколишнього середовища. 3-й міжнар. симпоз. Львів, 1996.
- Демографічна ситуація в Карпатському регіоні. Реальність, проблеми, прогноз на XXI століття. Міжнародна науково-практична конференція .Чернівці, 1996.
- Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки. Міжнародна наукова конференція. Львів, 1997.
- Правобережне Полісся України: вчора, сьогодні, завтра. Луцьк, 1998.
- Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України. Міжнародна науково-практична конфереція. Ірпінь, 1998.
- Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. Міжнародна наукова конференція. Львів, 1998.
- Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 1999.
Публікації. На тему дисертації опубліковано 15 праць без співавторів загальним обсягом 4.5 друкованих аркушів.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 4 розділів, висновку, списку літературних джерел та додатків. Дисертація викладена на 136 сторінках, містить 17 таблиць, ілюстрована 28 рисунками, має 21 додаток. Список використаних джерел включає 170 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Теоретичні та методичні основи дослідження відтворювального потенціалу трудових ресурсів. У розділі зроблено огляд існуючих підходів до розуміння потенціалів трудових ресурсів та інших соціально-економічних потенціалів і відзначено заслуги в цьому ряду вчених. Відзначено також вчених, які зробили значний внесок у розвиток математичних методів у соціально-економічній географії.
Зроблено висновок про тісний зв'язок поняття потенціалу з поняттям функції в територіальних соціально-економічних системах. Оскільки матеріальним субстратом потенціалу є певний вид ресурсу, то запропонована ресурсно-функціональна типологія соціально-економічних потенціалів. Дано визначення потенціалу як функціонального атрибута ресурсу, як здатності ресурсу забезпечити виконання певної системної функції. Визначено місце репродуктивного (або відтворювального) потенціалу трудових ресурсів серед інших соціально-економічних потенціалів. Сформульовано означення відтворювального потенціалу трудових ресурсів регіону як їх сукупної здатності до самовідтворення в широкому розумінні цього слова, включаючи сюди і біологічне, і соціальне, і професійне самовідтворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок