Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) / сторінка 4

Назва:
ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,67 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Для математико-географічного вивчення відтворювального потенціалу використано геокібернетичний підхід, пропонований Е.Б.Алаєвим та О.І.Шаблієм. Запропоновано розглядати відтворення трудових ресурсів як геокібернетичну систему, що управляється факторами середовища життєдіяльності і стан якої описується значеннями ознак відтворення трудових ресурсів. Тоді для моделювання системи використовується відома в кібернетиці схема узагальненого перетворювача, який представляє ознаки відтворення як математичні функції від значень ознак середовища. Вибiр конкретної сукупностi ознак середовища та вiдтворення трудових ресурсiв, а також моделей їх взаємодiї зумовлені наступними положеннями, що випливають iз специфiки дослiджуваної територiальної системи: 1) розгляд відтворення трудових ресурсiв реґiону як складної системи, функцiонування якої визначається середовищем їх життєдiяльностi; 2) характеристика середовища життєдiяльностi ознаками його соцiально-екологiчного стану, що впливають на вiдтворення трудових ресурсiв; 3) характеристика функцiонування системи відтворення трудових ресурсiв регiону диференцiальними за змiстом ознаками, що вимiрюють швидкiсть процесiв у системi; 4) багатофакторна функцiональна залежнiсть ознак вiдтворення трудових ресурсiв вiд ознак стану середовища; 5) припущення лiнiйної залежностi мiж дослiджуваними ознаками, що дає можливість ефективно застосовувати апробований математичний апарат статистики i лiнiйної алгебри. У зв'язку з цим, а також виходячи з наявного державного статистичного обліку, були вибрані 11 ознак середовища та 10 ознак відтворення. Для характеристики середовища відтворення трудових ресурсів це: 1) частка осіб працездатного віку в містах; 2) частка осіб працездатного віку в сільській місцевості; 3) частка чоловіків працездатного віку; 4) частка жінок працездатного віку; 5) частка середньоспискової чисельності штатних працівників від осіб працездатного віку; 6) кількість учителів СШ на 1000 осіб населення; 7) педагогічний персонал ПТУ на 1000 осіб населення; 8 - педагогічний персонал ВЗО на 1000 осіб населення; 9) лікарі всіх спеціальностей на 1000 осіб населення; 10) частка лісових масивів від площі району; 11) щільність викидів в атмосферу шкідливих речовин. Для характеристики процесів відтворення трудових ресурсів: 1) народжуваність відносно осіб працездат-ного віку; 2) смертність дітей до 1 року; 3) випуск учнів середніх шкіл відносно осіб працездатного віку; 4) випуск учнів профтехучилищ відносно осіб працездатного віку; 50 випуск спеціалістів ВЗО відносно осіб працездатного віку; 6) одружуваність відносно осіб працездатного віку; 7) розлучуваність відносно осіб працездатного віку; 8) втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність на 1 працюючого за рік; 9) смертність чоловіків працездатного віку; 10) смертність жінок працездатного віку.
Просторово-часова характеристика параметрів системи відтворення трудових ресурсів. У цьому розділі спочатку здійснюється загальний просторовий кореляційний аналіз взаємозв'язків між параметрами та регресійне моделювання їх просторового тренду. Обчислюються дві кореляційні матриці: для параметрів середо-вища і для параметрів відтворення. Їх аналіз дозволяє зробити ряд змістовних висновків. По-перше, одним із найголовніших чинників територіальної мінливості ознак середовища життєдіяльності є ступінь урбанізації. Він має високий рівень кореляції з такими ознаками, як зайнятість населення r=+0.97, забезпеченість педагогічним персоналом r=—0.91 та лікарями r=+0.96. По-друге, народжуваність кореляційно тісно зв'язана з одружуваністю r=+0.81 і з розлучуваністю r=—0.74. По-третє, виявлено монотонний вплив рівня отриманої освіти (середня, середня спеціальна, вища) на інші характеристики відтворення. Із ростом освіченості падає народжуваність, дитяча смертність, одружуваність, смертність у працездатному віці (особливо чоловіків), а такі показники, як розлучуваність та підготовка спеціалістів усіх рівнів, навпаки зростають.
Ряд висновків випливає з розгляду картосхем параметрів та їх квадратичних трендів і геостатистичних характеристик.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕҐІОНУ (МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок