Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРИТІВ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ

КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРИТІВ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ

Назва:
КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРИТІВ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,88 KB
Завантажень:
432
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО
ЧЕШЕНКО ДМИТРО В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
УДК 616.25-002-02:616-006.04
КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРИТІВ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ
14.01.07 – онкологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Донецьк – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Паламарчук Ігор Дмитрович, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри онкології.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Старіков Володимир Іванович, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри онкології;
доктор медичних наук, професор Болюх Борис Афанасійович, Вінницький національній медичний університет ім. М.І. Пірогова, завідувач кафедри онкології.
Провідна установа:
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра онкології та медичної радіології, МОЗ України, м. Львів.
Захист відбудеться “23” 02 2005 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.01 у Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького за адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького за адресою: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.
Автореферат розісланий “21” 01. 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
д.мед.н., професор Солдак І.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Синдром плеврального випоту (ПВ) являється спільною проблемою пульмонології та онкології. Незважаючи на багатий вітчизняний і зарубіжний досвід її вивчення і широкий арсенал клініко-інструментальних і лабораторних методів дослідження, причина ПВ залишається невідомою у 12-27% випадків, а терміни обстеження пацієнтів з цією патологією іноді досягають місяця і більше (Трубніков Г.А., Уклістая Т.А., 1997; Чучалін А.Г., 1999).
Частота зустрічаємості ПВ в промислово-розвинених країнах становить 320 на 100 тис. населення (Rubins J.B., 2001; Abrahamian F.M.,2001). В останні роки спостерігається зростання частоти плевритів пухлинної етіології, що досягає 40-50% серед всіх ПВ (Слугін С.П.,1990; Antunes G., 2000).
Превалювання в клітинах пухлини процесу анаеробного гліколізу, яке супро-воджується більшою елімінацією теплової енергії, ніж при аеробному шляху, а та-кож поява патологічної судинної сітки сприяє локальному зростанню температури у пухлинно-перетворених тканинах (Зеновко Г.І.,1998; Morgan P.B.,1993). Тісний зв’я-зок патоморфологічних змін у плеврі і рівня метаболізму в плевро-пульмональній області є передумовою різниці термографічних параметрів і ендоскопічної картини плевральної порожнини при ПВ різної етіології. Тому видається доцільним дос-лідження інформативності спільного використання кольорової рідинокристалічної термографії(КРТ) і торакоскопії(ТС) в комплексній диференційній діагностиці ПВ.
Ефективне лікування пухлинних плевритів є важливим компонентом паліа-тивної терапії злоякісних пухлин, спрямованим на підвищення якості і тривалості життя онкологічних хворих. Незважаючи на численні дослідження ефективності внутрішньоплеврального введення лікарських засобів (хіміопрепаратів, неспецифічних склерозантів і т.ін.) з метою ліквідації випоту, на даний момент не існує загальноприйнятої методики внутрішньоплевральної склерозуючої терапії (плевродезу) при пухлинних плевритах (Бичков М.Б.,1999; Kennedy L. та ін., 1995).
У зв'язку з цим, розробка методики внутрішньоплеврального застосування док-сицикліну в комбінації з глутоксимом для підвищення ефективності внутрішньо-плевральної склерозуючої терапії(ВПТ) пухлинних плевритів являється актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фраг-ментом НДР кафедри онкології Запорізького державного медичного університету МОЗ України "Вивчення шляхів поліпшення якості життя хворих із занедбаним пухлинним процесом", № державної реєстрації 0103 U 003928.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРИТІВ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок