Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,72 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О.О. ПОТЕБНІ
ТРОПІНА Ніна Павлівна
УДК 81.373.611+ 81.373.612+81.371+81.372+81.373.43
СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ
В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ-2004


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у відділі російської мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України та на кафедрі слов'янських мов та загального мовознавства Херсонського державного університету
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Озерова Ніна Григорівна,
Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні
НАН України, завідувач відділу російської мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Іванова Людмила Петрівна,
Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова,
професор кафедри російської мови
доктор філологічних наук, професор,
Манакін Володимир Миколайович,
Кіровоградський державний
університет ім. Володимира Винниченка,
проректор з наукової роботи, завідувач
кафедри загального та російського мовознавства
доктор філологічних наук, професор
Мусієнко Валентина Павлівна,
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
завідувач кафедри загального та російського мовознавства
Провідна установа - Дніпропетровський національний університет,
кафедра загального та російського мовознавства
Міністерство освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться 27 квітня 2004 року 14оо годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.
Автореферат розіслано 23 березня 2004 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої
ради доктор філологічних наук, професор Н.Г. Озерова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Російська мова під дією переважно екстралінгвальних факторів у другій половині XX ст. зазнала помітних змін, які супроводжувала неологізація словникового складу. У процесах неологізації лексико-семантичної системи суттєву роль відіграла семантична деривація (термін Д.М. Шмельова) – утворення у слів нових значень, так звані “переходи” і “перенесення” значень, які призводять до розвитку багатозначності.
На вивченні особливостей російської мови кінця XX століття в русистиці було зосереджено значну увагу, однак семантична деривація як засіб поповнення словникового запасу описана або фрагментарно, в рамках ширших за тематикою досліджень, або без достатньої уваги до її теоретичних проблем (О.П. Єрмакова, О.Д. Дуліченко, І.А. Кулинич, О.А. Семенюк, Н.В. Чернікова та ін.). Виняток становлять праці Л.О. Кудрявцевої початку 90-х років. Недостатню увагу до цього способу оновлення лексико-семантичної системи можна пояснити насамперед відсутністю розвідок, в яких було б узагальнено досягнення в осмисленні лексико-семантичної деривації як особливого динамічного феномена, що не тільки поєднує синхронію мови з діахронією, а й віддзеркалює та формує мовну картину світу етносу, репрезентуючи антропоцентричну природу мови.
Крім того, з погляду ономасіології, процес семантичної деривації є використанням уже відомого слова (його зовнішньої оболонки) для номінації нового об’єкта, тобто – вторинною номінацією (термін В.М. Телія). Досліджень, у яких враховано подвійний характер семантичної деривації, її одночасне входження до парадигми семасіології й ономасіології, не існує.
До семантичної деривації як особливого феномена мови має бути здійснено, на нашу думку, мультипарадигмальний підхід з боку семантики, синтагматики, прагматики, ономасіології із застосуванням методології, методів і прийомів, розроблених і апробованих як традиційним описовим мовознавством, так і іншими галузями мовознавства – структурною лінгвістикою, функціональною лінгвістикою, етнопсихолінгвістикою, когнітивною лінгвістикою: тільки тоді можна сподіватися на адекватний її опис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок