Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> громадянська війна в іспанії (1936-1939 роки): історіографія

громадянська війна в іспанії (1936-1939 роки): історіографія

Назва:
громадянська війна в іспанії (1936-1939 роки): історіографія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,56 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Коннова майя вікторівна
УДК 930.1(460) “1936/1939”
громадянська війна в іспанії
(1936-1939 роки): історіографія
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Науковий керівник:
доктор історичних наук,
Іваницька Ольга Павлівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри міжнародних відносин.
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Таран Лідія Валентинівна,
Міжнародний Соломонів університет,
професор кафедри історії;
доктор історичних наук, професор
Бєловолов Юрій Григорович,
Донецький національний університет,
професор кафедри міжнародних відносин
і зовнішньої політики.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет.
Захист відбудеться “25” червня 2004 р. о _15.00____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “ 24 ” травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У подіях новітньої історії Іспанії, які кардинально вплинули на характер політичного розвитку іспанського суспільства, громадянській війні 1936-1939 рр. належить особливе місце. Враховуючи, по-перше, масштабність руху, який, по суті, охопив всю країну і розколов її населення на два ворожі табори, по-друге, його довготривалість, по-третє, міжнародний резонанс і геополітичну значущість, по-четверте, реальні наслідки війни та їх вплив на розстановку політичних сил-переможниць, можна стверджувати: іспанський громадянський конфлікт 1930-х рр. належить до феноменальних за своєю природою явищ європейської історії ХХ ст. Разом з тим слід зазначити, що дослідження теми в цілому та її окремих аспектів залишається донині недостатньо глибоким, існує багато полярних за оцінками суджень іспанських істориків, а також їх колег у Європі та Америці. Здійснені останнім часом публікації невідомих документів зумовили необхідність поглибленого вивчення перебігу подій 1936-1939 рр. у Іспанії: їх причин, характеру та мотивів втручання в конфлікт зарубіжних країн. Не менш важливим є з’ясування того, наскільки громадянська війна зумовила характер соціально-економічних перетворень і суто політичних змін в країні. Зрозуміло, що зважений аналіз не можливо здійснити без всебічного опрацювання всієї історіографічної спадщини, присвяченої суспільній природі досліджуваного явища.
Об’єктивна відповідь на означені питання, без сумніву, дасть можливість простежити еволюцію поглядів на громадянську війну в Іспанії, визначити сучасний стан наукової розробки і пріоритетні напрями подальшого пошуку суспільствознавців, а також сприятиме розвитку української іспаністики.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною наукових планів кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Метою дослідження стали комплексне вивчення широкого спектру історіографічних джерел про громадянську війну 1936-1939 рр. в Іспанії та аналіз на цій основі всієї складності і суперечливості оцінок подій тогочасного збройного конфлікту, з’ясування їх об’єктивності і правомірності стосовно предмету дослідження, висвітлення хибних або помилкових тверджень радянських іспаністів, визначення місця вітчизняної і зарубіжної історіографії в нормативно-ціннісній системі наукової творчості, відстеження основних концепцій історіографії проблеми.
Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань:
- виявлення, систематизацію й характеристику основних груп історіографічних джерел з громадянської війни в Іспанії 1936-1939 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: громадянська війна в іспанії (1936-1939 роки): історіографія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок