Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ В БЕНЗОЛЬНИХ СКРУБЕРАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ В БЕНЗОЛЬНИХ СКРУБЕРАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Назва:
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ В БЕНЗОЛЬНИХ СКРУБЕРАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,32 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”.
ЛАВРОВА ІННА ОЛЕГІВНА
УДК 622.794.2
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ В БЕНЗОЛЬНИХ СКРУБЕРАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Спеціальність: 05.17.08 - процеси й обладнання хімічної технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Харків-2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі "Технологія палива та вуглецевих матеріалів " Національного технічного університету "Харківський по-літехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, м. Харків.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Шустіков Валентин Іванович, Націона-льний технічний університет "Харківсь-кий політехнічний інститут", завідувач кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Перцев Леонід Петрович
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків, професор кафедри хімічної техніки та промислової екології
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Данилов Юрій Борисович,
Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування (ВАТ “УкрНДІхіммаш”), Міністерства промислової політики України, м. Харків, заст. директора
Провідна установа: Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, м. Суми.
Захист відбудеться 30.09.2004 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.05 у Національному технічному університеті "Харківський по-літехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”
Автореферат розісланий 27.08.2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Тимченко В.К.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Бензольні вуглеводні є одним з важливих продуктів, на яких базується промисловість органічного синтезу. В усіх технічно розвинених країнах спостерігається тенденція до постійного під-вищення попиту на бензол, то-луол, ксилоли, котрі є головними продукта-ми, що виробляються з сирого бензолу.
В сучасній Україні з розвиненою коксохімічною промисловістю та обме-женими промисловими запасами нафти коксохімічна промисловість є головним по-стачальником бензольних вуглеводнів. Проте, значне скорочення об'єму виробництва коксу та нестабільність сировинної бази коксування, веде до поступового зниження випуску цієї важливої сировини та погіршенню її якості. У зв'язку з цим набуває актуальності необхідність розробки комплексу дій, здатних за умов нестабільних газових потоків, посередньої якості поглинального масла та важких технологічних умов за-безпечити стабільне виробництво цінної ароматичної сировини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація була виконана на кафедрі технології палива та вуглецевих матеріалів НТУ “ХПІ” у рамках держбюджетної теми “Розробка наукових критеріїв та технологічних параметрів виробництва органічних речовин на основі термолізу малометаморфізованого вугілля” та госпдоговірних робіт: “Підвищення ефективності вилучення бензольних вуглеводнів з коксового газу на ВАТ “Алчевськкокс”” (договор № держ. реєстрації О 102 U 006075, м. Алчевськ) та “Вибір основних технологічних та конструктивних параметрів скрубера 1 ступеня вакуум-карбонатної сіркоочистки коксового газу”(ВАТ “Ясинівський коксохімічний завод”, м. Макеєвка).
Мета і задачі дослідження. Інтенсифікувати основні параметри установок для процесу абсорбції бензольних вуглеводнів з кок-сового газу на основі комплексного підходу, що розглядає фізико-хімічні, технологічні, апаратурно-конструктивні та економічні аспекти досліджуваного процесу. Розробити практичні рекомендації для проектування бензольних установок з малоенергомісткими та економічними скруберами.
Обєкт дослідження – процес вилучення бензольних вуглеводнів з коксового газу і отримання сирого бензолу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ В БЕНЗОЛЬНИХ СКРУБЕРАХ З РЕГУЛЯРНИМИ НАСАДОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок