Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУСПЕНЗіЙНА КУЛЬТУРА ПШЕНИЦі Triticum aestivum L. та ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В генетико-селекційних дослідженнях

СУСПЕНЗіЙНА КУЛЬТУРА ПШЕНИЦі Triticum aestivum L. та ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В генетико-селекційних дослідженнях

Назва:
СУСПЕНЗіЙНА КУЛЬТУРА ПШЕНИЦі Triticum aestivum L. та ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В генетико-селекційних дослідженнях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,92 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут фізіології рослин і генетики
Волощук Ганна Дмитрівна
УДК: 633.11:581.143.6:631.52+57.083
СУСПЕНЗіЙНА КУЛЬТУРА ПШЕНИЦі
Triticum aestivum L. та ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
В генетико-селекційних дослідженнях
03.00.12 - фізіологія рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ-2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла УААН.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук
Гірко Володимир Сергійович,
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла
завідувач відділу біотехнології
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Сарнацька Вереса Василівна, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, провідний науковий співробітник
кандидат біологічних наук Панюта Ольга Олександрівна
Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, доцент
Провідна установа: Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “21” грудня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, Київ-22, вул. Васильківська, 31/17.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (03022, Київ-22, вул. Васильківська, 31/17).
Автореферат розісланий “14” 11 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мордерер Є.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Пшениця (Triticum aestivum L.) — найважливiша продовольча культура для економiки України — як об'єкт бiотехнологiчних манiпуляцiй вивчена недостатньо. Основна увага як вiтчизняних, так i зарубiжних дослiдникiв була придiлена калусним культурам. Займаючи промiжне мiсце мiж калусними i протопластними культурами in vitro, суспензiйна культура, з одного боку, має ряд переваг над калусними культурами, а з iншого — є джерелом протопластiв. Роботи, що стосуються суспензiйної культури пшеницi, носять переважно фрагментарний чи феноменологiчний характер. Тому детальне вивчення умов iндукцiї i культивування суспензiї пшеницi як модельної системи, зокрема, придатної для оцiнки впливу рiзних стресових факторiв, є актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках Державних комплексних науково-технiчних програм: 1986-1990 рр. — О.СХ.01"Сельскохозяйственная биотехнология" (№ держреєстрації 0187.0028535); 1991-1995 рр. — "Фундаментальні дослідження" (№ держреєстрації UA 01009537P); 1996-2000 рр. — "Теоретичні основи селекції і насінництва сільськогосподарських культур" (№ держреєстрації 0197U019452).
Мета роботи — визначити i оптимiзувати умови отримання суспензiйної культури пшеницi, а також розробити методи оцiнки селекцiйного матерiалу по ряду господарсько-корисних ознак з використанням суспензiйної культури. Для досягнення цiєї мети необхiдно було вирiшити такi задачі:
1. Випробувати рiзнi способи iндукцiї та пiдтримки суспензiйної культури пшеницi.
2. Оптимiзувати умови культивування гетерогенної суспензiйної культури пшеницi.
3. Провести дослiдження реалiзацiї морфогенного потенцiалу в гетерогеннiй суспензiйнiй культурi.
4. Розробити критерiї i методи оцiнки генотипiв на стiйкiсть до сольового, iонного, осмотичного стресiв та стiйкiсть до грибних патогенiв в модельних умовах.
Об'єкт дослідження — культура in vitro пшениці.
Предмет дослідження — показники росту та розвитку суспензійної культури різних генотипів пшениці при різних умовах культивування.
Методи дослідження — методи культури in vitro, світлової мікроскопії,
варіаційної статистики.
Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено методи отримання довгоживучих гетерогенних суспензiйних культур пшеницi з високою швидкiстю росту: оптимізовано умови ініціації та підтримки суспезійної культури за типом експланта, складом поживного середовища, періодом субкультивування, придатні для різних генотипів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СУСПЕНЗіЙНА КУЛЬТУРА ПШЕНИЦі Triticum aestivum L. та ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В генетико-селекційних дослідженнях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок