Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Бойченко Наталія Вікторівна
УДК 657.6:658.11
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Спеціальність 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Грінько Алла Павлівна,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
кандидат економічних наук, доцент
Бачинський Василь Іванович,
Львівська комерційна академія, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Провідна установа | Національний аграрний університет Кабінету
Міністрів України, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, м. Київ
Захист відбудеться 10 листопада 2006 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий 5 жовтня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування конкурентноздатної економіки з розвинутим приватним сектором є стратегічним курсом економічної політики України. Важливою умовою радикальних ринкових перебудов і реалізації стратегії економічного зростання є становлення та розвиток малого бізнесу.
Саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує швидку реалізацію інновацій. Завдяки малому бізнесу відбувається формування середнього класу, який складає соціальну базу економічної реформи, забезпечує стабільність суспільства та сприяє соціально-економічному розвитку країни.
У сучасних умовах діяльності підприємств на облік покладено завдання – покращити інформаційне забезпечення управління. Це зумовлює потребу перегляду низки теоретичних та практичних положень бухгалтерського обліку, методики формування та обробки облікової інформації в підприємствах малого бізнесу. Для того, щоб ефективно вирішити ці питання у контексті реформування обліку в Україні, в першу чергу, необхідно встановити засади та пріоритети побудови бухгалтерського обліку на малих підприємствах, врахувати їх при формуванні пропозицій щодо його методики та організації.
Дослідженню теоретичних аспектів сутності малого бізнесу, організації обліку та аудиту на малих підприємствах присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних вчених. У дисертації були використані результати наукових робіт Білухи М.Т., Бачинського В.І., Бутинця Ф.Ф., Варналія З.С., Голова С.Ф., Давидова Г.М., Дороша Н.І., Єфименка В.І., Зубілевич С.Я., Кужельного М.В., Мних Є.В., Пархоменко В.М., Петрик О., Рудницького В.С., Сопка В.В., Шатковської Л.С., Усач Б.Ф. та ін.
Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про те, що багато теоретичних положень є дискусійними, а ціле коло принципово важливих питань, пов’язаних з обліком та аудитом підприємств малого бізнесу потребують удосконалення.
Чинні нормативно-правові акти, які регламентують ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах, мають багатоваріантність, а звідси й проблему вибору ефективної форми організації бухгалтерського обліку.
Дискусійний характер та недостатній рівень теоретичних та практичних положень щодо організації обліку й аудиту на малих підприємствах в умовах сучасного управління обумовили вибір теми дисертаційної роботи та її цільову спрямованість, а також визначили її структурно-логічну будову та завдання дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок