Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ”
АРТЕМЕНКО ЛІНА ПЕТРІВНА
УДК 338.2:355.45
 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України “Київський Політехнічний Інститут”.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, професор
Довгань Людмила Євгеніївна, Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут”, професор кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: | член-кореспондент НАН України,
доктор економічних наук, професор
Мунтіян Валерій Іванович,
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
головний науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці;
кандидат економічних наук, доцент
Рихтюк Володимир Леонідович,
Національна Академія оборони України,
доцент кафедри економіки та фінансового забезпечення.
Захист відбудеться “24” жовтня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН Укра-ї-ни” за адресою: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011.
Автореферат розісланий 20 вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради    | Н.І.Левчук
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Розвиток світової спільноти в контексті геополітичних та геоеко-но-міч--них змін упродовж останнього десятиріччя супроводжується істотними зрушеннями у політиці забезпечення національної безпеки країн світу за рахунок зміцнення економічного та воєнного потенціалів. Забезпечення національної безпеки за сучасних умов актуалізує проблему забезпечення безпеки у сфері оборони, рівень якої визначається економічною могутністю тієї чи іншої країни. У зв’язку з цим принципово змінюються роль і завдання зброй-них сил щодо запобігання виникненню нових загроз воєнно-еко-но-міч-но-го характеру.
Актуальність теми. Існуючі тенденції у співвідношенні воєнних потреб та економічних можливостей розвинених країн світу обумовлюють актуальність розробки та застосування ефективних підходів до управління діяльністю Збройними Силами України (ЗСУ) в забезпеченні воєнно-еко-но-міч-ної безпеки. Формування ефективної системи воєнно-економічної без-пе-ки в Україні передбачає, передусім, проведення відповідних змін у системі управ-ління ЗСУ, які б відповідали завданням, покладеним на них в умовах ре-формування.
Згідно з Державною програмою розвитку ЗСУ на 2006 ? 2011 рр. заплановано збільшити видатки на оборону за умови, що вони не будуть уповільнювати зростання національної економіки. Недостатнє фінансування запланованих Державною програмою заходів, його неритмічність обумовлює низькі темпи реформування ЗСУ. Виділення пріоритетних напрямів рефор-муван-ня та розвитку ЗСУ пов’язані зі станом і можливостями використання економічного і воєнного потенціалів держави. Забезпечення необхідного рівня воєнно-економічної безпеки має вирішуватися з урахуванням світових тенденцій підтримання певних пропорцій між економічними можливостями держави і військовим будівництвом країни.
Значний здобуток у дослідження економічної безпеки національної економіки, оборонно-економічної проблематики внесли вітчизняні вчені Бінько І. Ф., Бодрук О. С., Геєць В. М., Данільян О. Г., Жаліло Я. А., Кваснюк Б. Є., Кириленко В. І., Корнілов І. Є., Лодзянов А. Д., Мунтіян В.І., Ольшевський В. Й., Пирожков С. І., Сніжко Г. Т., Сухоруков А. І., Шкідченко В. П., Шлемко В. Т., а також зарубіжні вчені Возженников А. В., Головацький Н. Я., Кепштейн Е. Б., Олейников Е. А., Пожаров А. І., Савицька Е. А., Сенчагов В. К., Смирнов М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок