Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)

ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)

Назва:
ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,85 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МРОЗІЦЬКА Уляна Любомирівна
УДК 81’373. 613
ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА
(на матеріалі латинських запозичень
в українській мові)
Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі словацької філології
Ужгородського національного університету
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Провідна установа: доктор філологічних наук, професор
Чучка Павло Павлович,
Ужгородський національний університет,
професор кафедри словацької філології
доктор філологічних наук, професор
Сенів Михайло Григорович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри класичної філології і світової літератури
кандидат філологічних наук, доцент
Гриценко Світлана Павлівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України,
відділ загального мовознавства, м. Київ
Захист відбудеться 15 листопада 2002 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01017, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 12 жовтня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О.Медведєва
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Мова відображає довколишній і внутрішній світ людини, її життєвий досвід, узагальнює результати пізнання. Вона не тільки репрезентує дійсність, але й сприяє накопиченню знань та представленню світу ідей. Тому сучасний стан будь-якої мови – це наслідок її довготривалої історії розвитку під впливом різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників, які в реальній мовній дійсності тісно поєднуються.
Найпростішою зміною, залежною від екстралінгвальних факторів, є запозичення чужомовних лексичних одиниць. Гетерогенна лексика будь-якої мови дуже різноманітна як із генетичного, так і з функціонального та структурного погляду. Одну з найчисленніших її груп у європейських мовах становлять запозичення з латинської мови, що свідчить про потужність впливу античної цивілізації на формування новіших культур. Засвоєння латинських лексем відбувалося в результаті переймання культурних зразків, суспільно-політичних моделей як необхідність у номінації нових реалій.
Роль античної традиції в європейській культурі протягом усього періоду її формування є предметом інтенсивних досліджень представників різних галузей гуманітарної науки. Цією проблемою займалися історики, культурологи, філософи, філологи – представники різних напрямків і шкіл. Оскільки народи Центральної та Східної Європи знову звертаються до латинської традиції в пошуках свідчень власної – а разом з тим європейської – ідентичності, то дослідження впливу античної культури стає для них особливо актуальним і вимагає нових методологічних засад у вивченні спільної мовної спадщини.
Актуальність теми зумовлена:–
недостатньою вивченістю латинських компонентів як засобу культурного взаєморозуміння європейських народів у формі та змісті слов’янських мов;–
потребою виявити взаємозв’язок внутрішніх та зовнішніх (історичних, культурних, політичних, етнічних) чинників у засвоєнні латиномовної лексики мовою-реципієнтом;–
необхідністю ґрунтовного дослідження окремих тематичних груп лексики на різних хронологічних зрізах розвитку української мови.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є одним із напрямків наукових досліджень кафедри словацької філології Ужгородського національного університету.
Метою роботи є з’ясування взаємодії внутрішньомовних та позамовних чинників у процесі запозичення латинських за походженням лексем українською мовою на тлі інших європейських мов.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок