Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Пружна рівновага твердих тіл при жорстко-контактному навантаженні

Пружна рівновага твердих тіл при жорстко-контактному навантаженні

Назва:
Пружна рівновага твердих тіл при жорстко-контактному навантаженні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,54 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Дубецький
Станіслав Антонович
УДК 539.3
Пружна рівновага твердих тіл
при жорстко-контактному навантаженні
Спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Тернопіль – 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент
Когут Микола Степанович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри “Технологія металів”,
м.Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Рудницький В’ячеслав Броніславович,
Технологічний університет Поділля,
завідувач кафедри вищої математики та
комп’ютерних застосувань, м. Хмельницький
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Михайлишин Михайло Стахович,
Тернопільський державний технічний
університет імені Івана Пулюя, доцент кафедри інформатики та математичного моделювання,
м.Тернопіль
Провідна установа – Інститут прикладних проблем механіки і
математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, відділ
математичних проблем механіки неоднорідних тіл, м.Львів
Захист відбудеться “____”_____________ 2000 р. о _______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.01 в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою:
46001, м.Тернопіль, вул.Руська, 56.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м.Тернопіль, вул.Руська, 56).
Автореферат розісланий “____” _____________ 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук Шелестовський Б.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Явище контактної взаємодії елементів конструкцій завжди було невід’ємною ознакою експлуатації техніки в багатьох галузях промисловості та будівництва. Як правило, області контакту характеризуються високим рівнем концентрації напружень, що часто призводить до погіршення експлуатаційних характеристик конструкцій, зокрема, зниження їх працездатності та часткового або повного руйнування. Для застосування сучасних методик розрахунку на міцність необхідне детальне вивчення напружено-деформованого стану елементів конструкцій з врахуванням їх умов навантаження, форми та розмірів. Вирішення цих проблем в багатьох випадках пов’язане з використанням розв’язків контактних задач механіки деформівного твердого тіла.
Практична важливість і необхідність розв’язування таких задач привернули увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Перші задачі були розв’язані в кінці минулого і на початку нинішнього століття в роботах Герца Г., Буссинеска Ж., Чаплигіна С.А., Динника О.М. та інших. Але бурхливий розвиток теорії контактних задач почався лише в другій половині ХХ століття. Вагомий внесок у розвиток методів розв’язування цих задач зробили Александров В.М., Андрейків О.Є., Беляєв М.М., Бородачов М.М., Галін Л.О., Гриліцький Д.В., Губенко В.С., Гузь О.М., Довнорович В.І., Кільчевський М.О., Леонов М.Я., Лур’є А.І., Моссаковський В.І., Панасюк В.В., Попов Г.Я., Рвачов В.Л., Уфлянд Я.С., Штаєрман І.Я. та інші. Більшість робіт цих авторів стосується випадків простих форм одинарних штампів.
Разом з тим багато важливих проблем просторових контактних задач залишались невирішеними. Зокрема, недостатньо розвинуті методи розв’язу-вання багатопараметричних задач про взаємодію штампів; існує невелика кількість розв’язків задач для штампів, основи яких обмежені кусково-гладким контуром.
В зв’язку з цим розгляд вказаних задач є досить актуальним і потребує ширшого висвітлення та доповнення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати дисертаційної роботи одержані здобувачем при виконанні держбюджетної теми “Питання алгебри, функціонального аналізу, математичної фізики; гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування”, яка виконувалась у Державному університеті “Львівська політехніка” згідно з тематичними планами науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України на 1995–2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Пружна рівновага твердих тіл при жорстко-контактному навантаженні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок