Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління поведінкою персоналу виробничої організації

Управління поведінкою персоналу виробничої організації

Назва:
Управління поведінкою персоналу виробничої організації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,47 KB
Завантажень:
344
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ Національний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ковальова Вікторія Іванівна
УДК 331.108.2 (043.3)
Управління поведінкою персоналу виробничої організації
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі соціології та психології управління Харківського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Дороніна Майя Степанівна
Харківський національний економічний університет,
завідувач кафедри соціології та психології управління
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Лепейко Тетяна Іванівна
Харківський національний економічний університет,
завідувач кафедри менеджменту та бізнесу
кандидат економічних наук
Синицька Олена Іванівна
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
доцент кафедри економіки підприємництва та менеджменту
Захист відбудеться "03" липня 2008 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий "02" червня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед багатьох практичних проблем менеджменту виробничих організацій в останні роки особливого значення набувала проблема ефективного управління персоналом. Хоча цей напрям менеджменту вже давно став спеціалізованим, сьогодні найбільш актуальним є його поведінковий аспект. Зважаючи на інтенсифікацію процесів фемінізації ринку праці і на той факт, що поведінка жінки й поведінка чоловіка суттєво відрізняється за змістом і факторами, які її формують, важливим є застосування гендерного підходу до управління персоналом. Як показують дослідження останніх років, саме в цих особливостях закладений величезний особистісний потенціал, ігнорування якого стає небезпечним для підприємства. Саме з цих позицій потребує наукового обґрунтування перелік факторів, які впливають на активність творчих працівників виробничої організації, розроблення нових механізмів її впорядкування.
Методологічні засади дослідження управління поведінкою персоналу було закладено в наукових працях таких видатних учених, як Г. Беккер, Т. Веблен, Д. Мак-Грегор, К. Маркс, А. Маслоу, Е. Мейо, Г. Саймон, Ф. Тейлор та ін. Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних засад управління поведінкою персоналу зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Д. Аккер, І. Бажин, К. Девіс, М. Дороніна, Т. Лепейко, Л. Маллінз, М. Наумов, Д. Ньюстром, О. Синицька, В. Ядов, О. Ястремська та ін.
Аналіз поданих у літературі концепцій дозволив оцінити проблему управління поведінкою персоналу в різних системах координат і зробити висновок, що методичне забезпечення вирішення цієї проблеми в організації потребує уточнення в частині використання гендерного підходу. Недостатньо дослідженими залишаються такі проблеми, як систематизація зовнішніх і внутрішніх факторів, що формують поведінку персоналу різної статі в організації, методичне забезпечення діагностики та прогнозування типової поведінки жінки у виробничій організації, організаційне забезпечення управління поведінкою персоналу.
Актуальність зазначених проблем визначила вибір теми дисертації, мету й завдання роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами наукових досліджень кафедри соціології та психології управління Харківського національного економічного університету за темами: «Управління розвитком економічного та соціального потенціалу» (номер державної реєстрації 0104U003842), «Розвиток управління поведінкою виробничої організації (методологічні, теоретичні та практичні засади)» (номер державної реєстрації 0104U008654).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Управління поведінкою персоналу виробничої організації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок