Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНОКАПРОНОВОЇ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ

СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНОКАПРОНОВОЇ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ

Назва:
СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНОКАПРОНОВОЇ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,94 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Бризицька Оксана Аркадіївна
УДК 54.057:547.466.3:547.476.2
СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНОКАПРОНОВОЇ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії Національної фармацевтичної академії України, Міністерство охорони здоров’я.
Науковий керівник: | доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України, професор Черних Валентин Петрович
Національна фармацевтична академія України, завідуючий кафедрою органічної хімії
Офіційні опоненти: | доктор фармацевтичних наук, професор
Безуглий Петро Овксентійович
Національна фармацевтична академія України, завідуючий кафедрою фармацетичної хімії
доктор хімічних наук, професор
Макаревич Іван Фомич
Державний науковий центр лікарських засобів провідний науковий співробітник лабораторії пошуку рослинних препаратів
Провідна установа: | Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца МОЗ України (м.Київ)
кафедра фармації
Захист відбудеться “ 15 ” червня 2001 року о 1000 год. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національній фармацевтичній академії України за адресою:
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної фармацевтичної академії України (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий “ 14 ” травня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.С. Гриценко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Однією з основних задач фармацевтичної науки є створення нових ефективних і малотоксичних лікарських препаратів. Часто синтез нових субстанцій здійснюють модифікацією структури відомих лікар-ських засобів. Таким препаратом є -амінокапронова кислота – гемостатич-ний засіб, на її основі синтезовано репаративний препарат ацемін та анти-аритмічний засіб – Capobenate. Представляло інтерес синтезувати не вивчені у хімічному і фармакологічному відношенні N-арилсульфоно--амінокапронові кислоти та їх функціональні похідні.
Згідно з експериментальними даними, янтарна кислота проявляє гемоста-тичну активність, що наближається до дії -амінокапронової кислоти. На її основі створено антигіпоксичний і антиоксидантний засіб “Реамберин”. Представляло інтерес порівняти біологічну активність не описаних у літера-турі сполук бензімідазолу, синтезованих на основі похідних -амінокапронової та янтарної кислот і виявити вплив карбамідної групи, що входить до складу похідних янтарної кислоти, на їх реакційну здатність і біологічну дію.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ція виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Національної фармацев-тичної академії України з проблеми МОЗ України (номер державної реєстрації 01980007011).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є синтез нових біологічно активних сполук у ряді похідних -амінокапронової та янтарної кислот, виявлення найбільш перспективних з них для подальшого впровадження як потенціальних лікарських засобів.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі:
·
розробити препаративні методики та здійснити синтез N-арилсульфоно--амінокапронових кислот та їх функціональних похідних – солей, метилових ефірів, хлорангідридів, капролактамів, амідів, гідразидів;
·
вивчити реакційну здатність N-арилсульфонокапролактамів у реакціях з нуклеофільними і електрофільними реагентами та синтезувати метилові ефіри, аміди, гідразиди N-арилсульфоно--амінокапронових кислот і N-арилсуль-фоно-,-дихлоркапролактами;
·
вивчити взаємодію N-арилсульфоно--амінокапронових кислот, їх мети-лових ефірів та N-арилсульфонокапролактамів, також арилсульфоногідрази-дів янтарної кислоти, їх метилових ефірів та N-арилсульфонамідосукцинімі-дів з о-фенілендіаміном. Синтезувати 2-(арилсульфонамідопентил)бензіміда-золи та арилсульфоногідразиди -(2-бензімідазоліл)пропіонової кислоти;
·
вивчити фізико-хімічні властивості синтезованих сполук;
·
провести фармакологічний скринінг синтезованих речовин, виявити зв’язок між їх будовою та фармакологічною дією;
·
на основі визначеної біологічної активності сполук за допомогою методу топологічних індексів та фізико-хімічних параметрів молекул здійснити прогноз фармакологічної активності похідних N-арилсульфоно--амінокапронових кислот, біологічну дію яких не вивчали;
·
відібрати найбільш перспективні сполуки для поглибленого фарма-кологічного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНОКАПРОНОВОЇ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок