Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ )

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ )

Назва:
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ )
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,12 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.Т. РИЛЬСЬКОГО
МОМРИК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 572.9 (477)”11– 18” + 930.1
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ )
Спеціальність 07.00.05 – етнологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі “Український етнологічний центр” Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України
Науковий керівник: доктор історичних наук
Горленко Володимир Федорович,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики
та етнології імені М.Т. Рильського НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кожолянко Георгій Костянтинович,
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
професор кафедри етнології, античної
та середньовічної історії.
кандидат історичних наук
Пошивайло Ігор Миколайович,
Український центр народної культури
“Музей Івана Гончара”,
заступник директора з наукової частини.
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, історичний факультет.
Захист відбудеться 23.12.2005 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.226.01 по захисту дисертацій при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (адреса: 01001, м. Київ-1, вул. М.Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ-1, вул. М.Грушевського, 4).
Автореферат розісланий 15.11.2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук Микитенко О.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Від самого початку виникнення етнології як науки серед основних її тем завжди були етногенетичні дослідження, спрямовані на з’ясування сутності етносу, його складових частин та питання появи конкретних етнічних одиниць у часі і просторі. Походження українського народу протягом останніх двох століть регулярно привертало увагу багатьох дослідників української етнології, історії та культури. Цим питанням займалися такі видатні вчені як М.Максимович, М.Костомаров, М.Грушевський, К.Гуслистий, М.Петров та інші. Воно входило до сфери зацікавлень кількох поколінь вітчизняних науковців радянської та дорадянської доби.
Актуальність проблеми. Унаслідок розпаду Радянського Союзу та виникнення незалежної української держави цей інтерес до проблеми етногенезу українського народу ще більше загострився та спричинив появу значного масиву наукової та популярної літератури з даної проблематики. За таких обставин актуальною стала потреба аналізу попередніх досягнень етнологічної науки в даній сфері. Тоді як історія розвитку етногенетичних досліджень останніх півтора століть представлена в новітніх працях з даної проблематики, давніший період традиційно випадав із поля зору науковців. Саме відсутність комплексних досліджень, які давали б ґрунтовний аналіз етногенетичних легенд, міфів, поглядів та концепцій переднаукового та ранньонаукового періодів, що стосуються появи і становлення українського етносу та його безпосередніх предків, і визначає актуальність даної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася згідно з науковими планами Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України та пов’язана з плановою темою відділу “Український етнологічний центр” „Етнічна історія України”.
Метою дослідження є порівняльно-історичний аналіз процесу зародження та розвитку уявлень з української етногенетичної проблематики в інтелектуалів (під ними розуміємо літописців, хроністів, книжників та дослідників цієї доби) Центрально-Східної Європи ХІІ – середини ХІХ століть.
Мета передбачає розв’язання таких завдань:
- проаналізувати причини виникнення етногенетичних поглядів у текстах мислителів даного періоду;
- простежити процес розвитку та поширення етногенетичних міфів, легенд та концепцій в інтелектуальному середовищі Центрально-Східної Європи;
- з’ясувати взаємозв’язок між ментальністю освіченої людини окремої епохи та її баченням власного минулого;
- пояснити причини занепаду більшості етногенетичних міфів та легенд переднаукового періоду;
- дослідити розвиток поглядів на проблеми слов’янської етнонімії, етнопсихології та етнічної території українців переднаукового та ранньонаукового періодів;
- визначити місце етногенетичних положень, створених в переднауковий та ранньонауковий періоди, у сучасних концепціях етногенезу українців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ )

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок