Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИЛИ ХВИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ, ЩО ДІЮТЬ НА СУДНО НА ЧИМАЛОМУ МІЛКОВОДДІ ТА МІЛИНІ

СИЛИ ХВИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ, ЩО ДІЮТЬ НА СУДНО НА ЧИМАЛОМУ МІЛКОВОДДІ ТА МІЛИНІ

Назва:
СИЛИ ХВИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ, ЩО ДІЮТЬ НА СУДНО НА ЧИМАЛОМУ МІЛКОВОДДІ ТА МІЛИНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,87 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НІЛЬВА
Олександр Юхимович
УДК 629.12:532.059.041
СИЛИ ХВИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ, ЩО ДІЮТЬ НА СУДНО
НА ЧИМАЛОМУ МІЛКОВОДДІ ТА МІЛИНІ
Спеціальність 05.08.01 "Теорія корабля"
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Одеса – 2001


Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Одеському державному морському університеті. Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | Доктор технічних наук, професор Воробйов Юрій Леонідович, Одеський державний морський університет, ректор
Офіційні опоненти | Доктор технічних наук, професор Сліжевський Микола Борисович, Український державний морський технічний університет (м. Ми-ко-лаїв), завідуючий кафедрою гідро-механіки
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Поздєєв Валерій Олександрович, Інститут імпульсних процесів та технологій НАН України (м. Ми--ко-лаїв)
Провідна установа | Одеська державна морська академія, Міністерство освіти і науки України, Одеса
Захист відбудеться "14" березня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .060.01 в Одеському державному морському університеті, за адресою: Одеса, вул. Мечнікова, 34
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного морського університету за адресою: Одеса, вул. Мечнікова, 34
Автореферат розісланий " 9 " лютого 2001 р.
Вчений секретар к.т.н., доцент
спеціалізованої вченої ради Шибаєв О.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Iнтенсифiкацiя судноплавства, активне будiвництво портiв у нових нетрадицiйних районах iз недостатнiми глибинами пiдсилює напруженiсть морських шляхiв i, як наслiдок, обумовлює чи-мале погiршення умов судноплавства. Усе це призводить до зростання аварiйностi свiтового транспортного флоту i збiльшення числа аварiй з особливо важкими наслiд-ками. Серед всiх аварiй суден 60-70% припадає на навiгацiйнi аварiї, iз яких понад 45% – посадки на мiлину та навали на береговi споруди.
В практицi проведення морських аварiйно-рятувальних робiт на морi зняття судна з мiлини є одним iз задач, що найбiльш зустрiчаються. Проте практично весь вiдомий розрахунковий матерiал, зв'я-за-ний з цим видом робiт, становить статистичну iнформацiю, що дозволяє оцiнити необхiдне стягувальне зусилля залежно вiд роду ґрунту i втрати осадок аварiйного судна.
Якщо ж судно, що знаходиться на мiлинi, випробує вплив розвиненого морського хвилювання, або на нього набiгає система хвиль вiд iншого судна, що проходить повз, то питання визначення сил i моментiв хвильової природи, дiючих на корпус аварiйного судна, залишається досi вiдкритим.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі Теорії і проектування корабля ОДМУ; проведені дослідження є частиною комплексної загальнокафедральної наукової проблеми "Забезпечення безпеки плавання і підвищення ефективності експлуатації морського флоту і портів".
Мета i задачi дослiдження. Виходячи з викладеного вище, мета дисертацiйної роботи мiститься в опрацюваннi засобу визначення сил i моментiв хвильової природи, дiючих з боку набiгаючого хвилювання на судно, що знаходиться на чималому мiлководдi i мiлинi, а також в утвореннi iнженерної методики оцiнки загальної мiцностi судна на мiлинi з урахуванням дiї набiгаючих хвиль.
Наукова новизна одержаних результатiв. В роботi одержала подальший розвиток технiка застосування засобу зрощуваємих асимптотичних розкладень в рiшеннi потенцiальних гiдродинамiчних задач на чималому мiлководдi. Розроблено спосiб визначення збурюючих сил хвильової природи, що дiють на судно на чималому мiлководдi, з урахуванням тримiрностi обтiкання корпусу. Вперше одержанi простi формули, що дозволять обчислити скачок потенцiалу швидкостей дифрагованого поперечного руху рiдини на корпусi судна. Розроблено наближений спосiб розв'язання iнтегрального рiвняння Фредгольма другого роду спеціального виду iз застосуванням гармонiйних рядiв Фур'є.
Практичне значення одержаних результатiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИЛИ ХВИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ, ЩО ДІЮТЬ НА СУДНО НА ЧИМАЛОМУ МІЛКОВОДДІ ТА МІЛИНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок