Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,18 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗУБРОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА
 
УДК 37.032: 371.124: 80: 378
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
13.00.07 – теорія та методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – | доктор педагогічних наук, професор
БАРБІНА ЄЛИЗАВЕТА СЕРГІЇВНА,
Херсонський державний університет,
професор кафедри педагогіки та психології.
 
Офіційні опоненти: |
доктор педагогічних наук, професор
СУЩЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА,
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
професор кафедри управління навчальними закладами
та педагогіки вищої школи;
кандидат педагогічних наук, доцент
ЧАБАН НАТАЛЯ ІВАНІВНА,
Херсонський юридичний інститут
Харківського національного університету
внутрішніх справ,
професор кафедри історії державності
України та українознавства.
 
Захист відбудеться „04” червня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, ауд. № 256 (зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27).
 
Автореферат розісланий „24” квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах модернізації системи освіти України, входження її в європейський освітній простір особливої актуальності набуває проблема підготовки вчителів нової генерації, здатних виховати сучасного громадянина України – самодостатню особистість із розвиненою індивідуальністю. Відтак особливої значущості набуває проблема створення в навчально-виховному процесі вищої школи таких умов, які б сприяли ефективному формуванню професійних особистісних якостей майбутніх учителів. На цьому наголошено в нормативно-правових документах, що регламентують шляхи й напрями розвитку освіти в Україні: Конституції України, законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України, Державній програмі „Вчитель” та ін.
Проблема формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів актуалізується у зв’язку з процесами демократизації та гуманізації освіти, переходу до особистісно орієнтованої гуманістичної освітньої парадигми, у реалізації завдань якої пріоритетна роль належить учителю-філологу. Саме вчитель мови та літератури, як свідчать наукові дослідження, формує в учнів адекватне дійсності уявлення про культурні надбання народів, скеровує пізнавальні інтереси учнів і толерантне ставлення до різних етносів і культур, розвиває емоційну сферу особистості школярів, навчаючи їх глибоко розуміти літературний твір, внутрішній світ і мотиви вчинків героїв художніх творів.
Науковому розв’язанню проблеми формування якостей особистості сприяли дослідження Б.Ананьєва, Ю.Бабанського, І.Беха, В.Богословського, О.Бодальова, Л.Божович, Ф.Гоноболіна, Е.Зеєра, І.Зимньої, В.Ільїна, Є.Клімова, Г.Костюка, Н.Кузьміної, О.Леонтьєва, К.Платонова, В.Семіченко, І.Харламова, у яких зазначається, що якості особистості виражаються в органічній єдності її потреб, свідомості, знань, емоційно-вольової сфери та практичних дій, спрямованих на особистісне та професійне становлення. Складовою професіоналізму, майстерності, культури, творчості вчителя розглядають професійні особистісні якості О.Бондаревська, В.Гриньова, І.Зязюн, І.Ісаєв, А.Капська, Н.Кічук, Л.Кондрашова, А.Маркова, Л.Мітіна, Є.Рогов, С.Сисоєва, В.Сластьонін, Ю.Юсупов та інші.
Значним у дослідженні проблем формування професійних особистісних якостей є доробок вітчизняних учених у галузі мовної та літературної освіти (Н.Волошина, Є.Голобородько, Л.Мацько, Л.Мірошниченко, М.Пентилюк); теорії та практики виховної роботи (І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок