Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В системі модерністСьКого художНього мислення

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В системі модерністСьКого художНього мислення

Назва:
УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В системі модерністСьКого художНього мислення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
59,55 KB
Завантажень:
557
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ХОРОБ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
УДК 821.161.2 – 2.09
УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В системі модерністСьКого художНього мислення
Спеціальність: 10.01.01 – українська література
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Салига Тарас Юрійович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, декан філологічного факультету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Гром’як Роман Теодорович,
Тернопільський державний педагогічний універ-ситет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри теорії літератури і порівняльного літера-турознавства
доктор філологічних наук, професор Денисюк Іван Овксентійович,
Львівський національний університет імені Іва-на Франка, професор кафедри українсь-кої фоль-кло-ристики імені академіка Філарета Колесси
доктор філологічних наук, професор Семенюк Григорій Фокович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри ук-раїн--ської літератури XX ст., директор Інс-титуту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Дрогобицький державний педагогічний універси-тет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України, кафедра тео-рії та історії української літератури, м. Дрогобич, Львівська область
Захист відбудеться 26. 09. 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.06 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драго-манова, 5).
Автореферат розіслано 25. 08. 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.06
кандидат філологічних наук Терлак З. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Українська драматургія кінця XIX – по-чатку ХХ сто-ліття з погляду функціонування в ній різних, нерідко прямо проти-лежних типів художнього мислення, відмінних систем і засобів поетики – явище не тіль-ки творчо багате та виразно яскраве, а й неодновимірне і неоднозначне. Уже за своєю суттю та спрямуванням во-но спростовує донедавна усталену (почасти й нині наявну) думку ряду дослідників про те, що в літера-турно-драматургічному процесі хронологічно означеного періоду домінантни-ми були реалізмоцентричні моделі автор-ської свідомості, що елементи модерністської поетики якщо й застосовувались, то лише як своєрідне “вкраплення” до реалістичних структур, а не виступали в самодостатній системі. Більше того, на переконання деяких науковців, такі не-реаліс-тичні типи ху-дож-нього мислення, як неоро-ман-тизм, символізм та експресіонізм, про-ни-кали до української драми пере-важно ззовні, та й то знаходили своє втілення в творчості лише окремих пись-менників, часто штучно насаджуючись на національному ґрунті, відтак про-сту-пали здебільшого в інваріантах зарубіжного наслідування, не становлячи значних художніх цінностей і не витворюючи відповідних літературно-мистецьких шкіл.
Частина істориків української драматургії кін. XIX–поч. XX ст. свідомо проти-ставляє у ній традиційні і модерністські системи художнього мислення, ігноруючи незаперечний факт, що “дистильовано чистих” літера-тур-них стилів, моделей авторської образної свідомості, по суті, не існує. Тому тут важ--ливо не стільки проти-ставляти, як зіставляти тради-ційні та модерніст-ські сис-теми художнього мислення, виявляючи міру домі-нування однієї з них у про-цесі поступу драматургії, вагу її ідейно-естетичного впли-ву на твор-чість того чи іншого драматурга, не відкидаючи при цьому самоцін-ності кожної з них.
Якщо трактувати драматургічний процес кін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ В системі модерністСьКого художНього мислення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок