Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ фахівців з вищою освітою ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ фахівців з вищою освітою ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ фахівців з вищою освітою ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,42 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ Б
ОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


Національна академія
державної прикордонної служби УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ГУЛЕВАТИЙ АНДРІЙ анатолійович
удк 37.015.3:004
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ фахівців з вищою освітою
ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Спеціальність 19.00.07 –
“Педагогічна та вікова психологія”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Хмельницький – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Хмельницькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор
Томчук Михайло Іванович,
Вінницький соціально-економічний інститут
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини „Україна”, ректор інституту.
Офіційні опоненти:
доктор психологічних наук, професор Максименко Юрій Борисович, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-сь-кого, художньо-графічний факультет, декан факультету;
кандидат педагогічних наук, доцент Коношевський Леонід Леонідович, Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського, кафедра інформаційних технологій та інноваційних методик навчання, доцент кафедри.
Провідна установа: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, лабораторія нових інформаційних технологій навчання, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться 8 грудня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: 29003, Хмельницький-3, вул. Шевченка, 46.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: 29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
Автореферат розіслано “ 1 ” листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат психологічних наук В. В. Журавльов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Становлення державності, інтеграція України в світове співтовариство передбачають переорієнтацію вищої освіти на формування соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості, високої культури суспільства, визначають пріоритетні напрями підготовки фахівців з вищою освітою, серед яких - формування їх інформаційної культури, психологічної готовності до використання сучасної комп’ютерної техніки (КТ) у професійній діяльності.
Широке розповсюдження КТ в усіх галузях народного господарства, в економіці, у військовій діяльності, прогресивні зміни в характері і змісті професійної діяльності висувають більш високі вимоги до якісних (освітніх, фахових, індивідуально-психологічних) характеристик випускників вищої школи, підготовки їх до роботи із сучасними комп’ютерними системами. Постає проблема здатності випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) до самостійного використання КТ і розв’язання з її допомогою різноманітних професійних завдань. Проте, як засвідчує практика, рівень психологічної готовності випускників ВНЗ до використання КТ у службовій діяльності недостатній. У значній мірі ці проблеми закладені в процесі підготовки майбутніх фахівців у різних типах ВНЗ та формування у них психологічної готовності до володіння КТ на заняттях з основ інформатики та обчислювальної техніки (ОІОТ). У зв’язку з цим актуальним є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою психологічної готовності до використання КТ.
Розвитку психолого-педагогічних проблем використання комп’ютерів у навчальному процесі присвячені праці Г. Вишинської, Т. Ільїної, Л. Коношев-ського, Ю. Максименка, Ю. Машбиця, Н. Морзе, М. Смульсон та ін. Удосконаленням змісту і методики вивчення інформатики займалися А. Довгяло, А. Єршов, В. Житомирський, Ю. Рамський, Г. Фролов та ін. Основи підготовки студентів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладені в роботах М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ фахівців з вищою освітою ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок