Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі

формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі

Назва:
формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,01 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Харківський державний університет
харчування та торгівлі
Філіпішина Лілія Михайлівна
УДК 338.53: 658.87
формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі
Спеціальність 08.07.05 - економіка торгівлі та послуг
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент
Чорна Марина Віталіївна,
Харківський державний університет харчування та
торгівлі, доцент кафедри економіки
підприємств харчування та торгівлі
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор
Виноградський Микола Данилович, Університет
туризму, економіки і права, професор кафедри економіки і маркетингу, туризму та готельного господарства
кандидат економічних наук, доцент
Сардак Олена Вікторівна,
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М.І. Туган-Барановського, доцент
кафедри маркетингового менеджменту
Провідна установа - Полтавський університет споживчої кооперації України,
кафедра економіки підприємства,
Укоопспілки та Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться "27" квітня 2006 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий "23" березня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасний період розвитку економіки України характеризується загостренням конкурентної боротьби серед суб’єктів підприємницької діяльності практично в усіх галузях. Особливо чітко це проявляється в торгівлі, де рівень конкуренції настільки високий, що сприяє виходу з ринку окремих підприємств. Щоб успішно працювати на ринку підприємство торгівлі має проводити ефективну політику розвитку, однією з складових якої є цінова політика. Невідповідність існуючого теоретико-методичного інструментарію формування цінової політики запитам практики актуалізує необхідність його удосконалення.
Суттєвий внесок у теорію ціноутворення зробили Ж.-Ж. Ломбер, Д. Рікардо, Ф.Кене, А. Маршалл, П. Самуельсон, Дж. Робінсон, А. Пігу. Сутність і проблеми ціноутворення в умовах економічної трансформації досліджені в працях Т. Беня, В.Бугулова, В. Князева, В. Міщенка, Т. Нєйгла, Р. Холдена та ін. Безпосередньо дослідженню проблем формування цінової політики підприємства присвячено роботи М. Виноградського, С. Дугіної, В. Корінєва, І.Ліпсіца, Р. Ноздрьової, Т. Слєпньової, О. Цацуліна, Е.Уткіна, Н. Яковлєва та ін. Вивченням особливостей формування цінової політики на рівні підприємств торгівлі та чинників, що впливають на її ефективність займаються Л. Балабанова, Л. Лигоненко, А. Мазаракі, О. Сардак, В. Снегірьова, Н. Ушакова.
Вивчення опублікованих праць і практики господарчої діяльності підприємств роздрібної непродовольчої торгівлі свідчить про те, що окремі аспекти теоретичного обґрунтування та методичного забезпечення формування цінової політики підприємств торгівлі в умовах конкурентного середовища розроблені недостатньо повно і вимагають з’ясування та розвитку. Це – питання забезпечення відповідності цінової політики загальній політиці розвитку підприємства торгівлі; формування економічно обґрунтованої цінової політики з урахуванням невизначеності, що притаманна ринковій системі господарювання; створення комплексної системи оцінки ефективності цінової політики на відповідному етапі розвитку підприємства торгівлі.
Теоретико-методична та практична значущість вирішення визначених проблемних питань, недостатня їх наукова та прикладна розробка зумовлює актуальність обраної теми, логіко-структурну побудову дисертаційної роботи, її мету та завдання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок