Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,15 KB
Завантажень:
253
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФЕЩЕНКО Юлія Іванівна
УДК 811.111'373.72
ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS”
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник |
доктор філологічних наук, професор
Левицький Андрій Едуардович,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри теорії та практики перекладу
з англійської мови
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, професор
Зацний Юрій Антонович,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри теорії та практики перекладу
кандидат філологічних наук, доцент
Гонта Ігор Анатолійович,
Київський університет туризму, економіки і права,
доцент кафедри іноземних мов
Захист відбудеться “_13_” ___червня 2007_ р. о _10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680 МСП, м. Київ – 150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету.
Автореферат розісланий “_10_” _травня_ 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор О.М.Кагановська
____________________________________________
Підписано до друку 19.04.2007 р. Формат 60х90/16.
Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид арк. 0,9.
Тираж 100. Зам. 48
_____________________________________________“
Видавництво “Науковий світ””®
Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.
м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.
200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивного та комунікативно-функціонального аспектів ідіом сучасної англійської мови на позначення людини як соціальної істоти.
Незважаючи на те, що питання ролі людського фактору в мові та мовленні розглянуто у значній кількості наукових праць (Н.Д.Арутюнова, В.Гумбольдт, Г.В.Колшанський, О.С.Кубрякова, І.П.Сусов), воно продовжує привертати увагу лінгвістів завдяки сучасному антропоцентричному спрямуванню гуманітарної науки. Відображення та інтерпретація людиною навколишнього світу отримує вираження в мовних одиницях емоційно-оцінного забарвлення, зокрема в ідіоматиці, значну частину якої складають ідіоми на позначення людини. Вони передають ставлення індивіда до самого себе та оточуючих людей. Окремі групи таких ідіом вже були предметом вивчення в лінгвістиці: вік (І.С.Беженар), емотивно-чуттєва сфера (О.І.Бабій), ментальні якості (Н.Б.Дем’яненко), риси характеру (М.М.Літвінова), багатство/бідність суб’єкта (А.М.Трибуханчик), поведінка (Н.Ф.Грозян), стосунки між людьми (Ж.О.Зубова) тощо. У дисертації досліджуються ідіоми сучасної англійської мови на позначення людини як соціальної істоти, а саме, особливостей її соціобіологічних характеристик, зовнішності, внутрішнього світу, поведінкових проявів, стосунків з іншими членами суспільства. Зазначені одиниці вербалізують концепти різних рівнів абстракції, об’єднані в межах ідіоматичного простору “homo socialis”.
Вибір лінгвокогнітивного та комунікативно-функціонального аспектів дослідження ідіом на позначення людини зумовлений напрямами розвитку сучасної лінгвістичної думки, одним з яких є когнітивне вивчення мовних явищ (М.М.Болдирєв, С.А.Жаботинська, Дж.Лакофф, М.Тернер, Ж.Фоконьє), зокрема засобів ідіоматики (Р.Гібс, Д.О.Добровольський, С.М.Прокоп’єва, Т.В.Філіпенко). Комунікативно-функціональний ракурс наукового пошуку спрямований на розкриття комунікативно-прагматичних характеристик ідіом (В.І.Грицутенко, С.П.Коновець), особливостей їхнього функціонування у тексті (С.Б.Пташник), комунікативного й номінативного аспектів значення ідіом (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок