Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,27 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
ЛАЗАРЄВ Микола Іванович
УДК 37.013.3:371.693:620:378
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор,
Коваленко Олена Едуардівна,
Українська інженерно-педагогічна академія, ректор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Гончаренко Семен Устимович, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, головний науковий співробітник відділу дидактики професійної освіти;
доктор педагогічних наук, професор,
Козаков Віталій Андрійович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри педагогіки та психології;
доктор педагогічних наук, професор,
Гриньова Валентина Миколаївна, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Ско-вороди, професор кафедри загальної педагогіки.
Провідна установа Миколаївський державний педагогічний університет, кафедра педагогічних технологій та педагогічної майстерності, Міністерство освіти і науки України, м. Миколаїв.
Захист відбудеться “17_травня___2004 року о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В).
Автореферат розісланий “15_”__квітня__2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Інтеграція України в міжнародний розподіл праці, необхідність термінової перебудови існуючого промислового виробництва у відповідності з умовами світового ринку висувають нові, більш високі вимоги до підготовки сучасних інженерів.
Збільшення обсягів навчальної інформації, необхідність докорінної переробки й оновлення існуючих навчальних дисциплін та розробки нових, зменшення термінів та підвищення якості підготовки фахівців – це ті актуальні проблеми, які стоять перед вищою інженерною освітою держави.
Одним із перспективних напрямів вирішення актуальних проблем є розробка та впровадження у навчальний процес науково обґрунтованих високоефективних інтенсивних технологій, які забезпечують здобуття гарантованої якості навчання в найкоротші терміни.
Основні принципи побудови та використання технологій навчання у вищому закладі освіти розроблені в працях А.М.Алексюка, С.І.Архангельсь-кого, В.П.Беспалька, В.Ю.Бикова, В.І.Бондаря, І.Є.Булах, С.У.Гончаренка, Г.Є.Гребенюка, Р.С.Гуревича, Т.О.Дмитренко, В.І.Євдокимова, М.Б.Євтуха, І.А.Зязюна, М.В.Кларіна, О.Е.Коваленко, В.А.Козакова, І.М.Козловської, Ч.Купісевича, В.І.Лозової, В.О.Моляки, В.М.Монахова, А.С.Нісімчука, Н.Г.Ничкало, О.П.Околєлова, О.М.Пєхоти, П.І.Підкасистого, І.П.Подласого, І.Ф.Прокопенка, О.Я.Савельєва, Г.К.Селевка, В.К.Сидоренка, С.О.Сисоєвої, Д.В.Чернілевського, Ф.Янушкевича та інших учених.
Принципи, методи та критерії формування змісту навчання обґрунтовані Л.Клінбергом, О.Е.Коваленко, В.В.Краєвським, В.С.Ледньовим, І.Я.Лернером, О.Г.Романовським, М.М.Скаткіним, С.О.Смирновим та іншими. Але зали-шаються недостатньо розробленими теоретичні та методичні засади формування змісту освіти для технологій навчання студентів. Аналіз досвіду роботи викладачів вищих закладів освіти засвідчив, що вони здебільшого розробляють зміст дисциплін навчального плану спеціальності емпірично, без належного наукового обґрунтування, на основі інтуїтивних уявлень.
Узагальнення даних літературних джерел і практичного досвіду розробки та використання технологій навчання загальноінженерних дисциплін дозволило виявити суперечності між:
? збільшенням обсягів інформації з предметних галузей загально-інженерних дисциплін та обмеженими можливостями їх засвоєння студентами у певні терміни при використанні традиційних дидактичних засобів подання їх змісту;
? необхідністю збільшення інтенсивності навчальної діяльності студентів при застосуванні технологій навчання загальноінженерних дисциплін та недостатньою розробленістю теорії і методики її досягнення;
? зростаючими вимогами до рівня сформованості професійно важливих якостей інженера та обмеженими можливостями управління розвитком цих якостей в технологіях навчання за допомогою традиційних дидактичних засобів подання змісту загальноінженерних дисциплін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок