Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Назва:
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,26 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний торговельно-економічний університет
Бакун Юлія Валеріївна
УДК 657.1:339.1
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Спеціальність 08.06.04 -? бухгалтерський облік, аналіз і аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі аудиту
Науковий керівник: кандидат економічних наук доцент Бутко Анатолій Дмитрович Київський національний Торговельно-економічний університет, доцент кафедри аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Сопко Василь Васильович, Київський національний економічний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку в промисловості
Кандидат економічних наук Костюченко Валентина Миколаївна, Міжнародний інститут менеджменту, доцент кафедри еккаунтингу
Провідна установа: Львівська комерційна академія, Кафедра аудиту, Укоопспілка, м. Львів
Захист відбудеться07.02.2003 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ – 156, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ – 156, вул. Кіото, 19
Автореферат розісланий 04.01.2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ринкові відносини, що розвиваються в Україні, реалізуються в процесі обміну матеріальних цінностей (послуг), які в момент їх продажу набувають властивостей товару.
У сфері торгівлі узгоджується попит, пропозиція, перерозподіляються матеріальні блага та досягається мета діяльності суб'єктів господарювання – отримання прибутку. Базовою передумовою ефективного функціонування торгівельних підприємств є достатній обсяг, раціональне використання та управління запасами. Основним джерелом інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень є система обліку, результати аналізу та аудиту запасів підприємств торгівлі. Питання управління запасами підприємств торгівлі, обліку, аудиту й аналізу операцій із запасами розглянуто в роботах вітчизняних (А. Мазаракі, М. Білухи, В. Сопка, І. Бланка, В. Горєлкіна, В. Андрійчука, Ф. Бутинця, С. Голова, Р. Косміної, В. Рудницького, В. Шевчука та інших) і зарубіжних науковців (Є. Брігхема, К. Друрі, Г.Муса, Р. Ханшманна, Ж. Рішара, Р. Томаса, Ж. Перар та інших). У зв'язку з постійними змінами чинного законодавства України, зростаючими вимогами користувачів інформації, трансформацією вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів обліку постає об'єктивна необхідність поглиблення дослідження питань обліку, аналізу та аудиту запасів на підприємствах торгівлі. Окрім зазначеного, актуальність подальшого дослідження питань обліку, аналізу та аудиту запасів обумовлюється негативними тенденціями, що спостерігаються, як свідчать статистичні дані, на вітчизняних підприємствах торгівлі (непокриті збитки у 1998 році становили 3449,0 млн грн, у 1999 та 2000 роках відповідно 3943,0 та 9431,1 млн грн). Викладене актуалізує необхідність удосконалення обліку, аналізу та аудиту запасів підприємств торгівлі. Значущість вказаних питань, їх недостатня теоретична розробленість визначили вибір теми дослідження та його спрямування.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ від 16 липня 1999 р. №996-XIV та державної Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. Дисертаційне дослідження проводилося у межах науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету і є складовою науково-дослідної роботи, що виконувалась на замовлення Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України “Розробка проекту Типового положення про склад витрат та порядок їх планування у торговельній діяльності” в частині визначення місця використаних запасів у складі витрат звітного періоду, обґрунтування правомірності віднесення вартості використаних запасів до певного виду витрат, конкретизації моментів включення використаних запасів до складу витрат та механізму формування первинної вартості запасів на підприємствах торгівлі, номер державної реєстрації 0100U006108 (довідка Київського національного торговельно-економічного університету № 258/49 від 7 лютого 2002 року).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок