Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / сторінка 12

Назва:
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,82 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
- Т.1. – Тернопіль, 2005. – С. 264-266.
8. Петришин Л.П. Грошові витрати населення на придбання м’яса та м’ясопродуктів // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2005. – С. .
9. Петришин Л.П. Платоспроможність населення як передумова підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. Тези. доп. (8-9 черв. 2006р.) / Відп. ред. Р.А.Славюк. – Луцьк, 2006. – С. 170-172.
АНОТАЦІЯ
Петришин Л.П. Платоспроможність населення і ефективність сільськогосподарського виробництва. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Львівський державний аграрний університет, Дубляни, 2006.
Дисертація присвячена розробці та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на основі зростання платоспроможності населення та вдосконалення соціально-економічного механізму її трансформації в доходи сільськогосподарських підприємств. Розкрито теоретичні основи платоспроможності населення, її взаємозв’язок з економічною ефективністю сільськогосподарського вироб-ництва. На основі вивчення відповідної наукової літератури узагальнено й уточнено методологічні засади дослідження такого взаємозв’язку.
У результаті аналізу грошових доходів і видатків населення, цін на продовольчі товари визначено рівень і динаміку платоспроможності міського та сільського населення щодо їх придбання. Встановлено основні чинники, які визначають економічну ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Виявлено ступінь тісноти взаємозв’язку між показниками платоспроможності населення та економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Розроблено пропозиції щодо підвищення рівня грошових доходів населення та вдосконалення соціально-економічного механізму трансформації доходів населення в доходи сільськогосподарських підприємств. Визначено перспективні параметри доходів населення, необхідні для формування споживчо-інвестиційної моделі розвитку національної економіки. Окреслено перспективи розвитку виробництва в сільськогосподарських підприємствах в умовах зростаючої платоспроможності населення.
Ключові слова: платоспроможність, домогосподарство, ефективність, сільське господарство, ринок, ціна, попит, грошові доходи.
АННОТАЦИЯ
Петришин Л.П. Платежеспособность населения и эффективность сельскохозяйственного производства. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.02 – экономика сельского хозяйства и АПК. – Львовский государственный аграрный университет, Дубляны, 2006.
Диссертация посвящена разработке и обоснованию направлений повышения эффективности сельскохозяйственного производства на основе возрастания платежеспособности населения и усовершенствования социально-экономического механизма ее трансформации в доходы сельскохозяйственных предприятий. Раскрыты теоретические основы платежеспособности населения, ее взаимосвязи с экономической эффективностью сельско-хозяйственного производства. Обоснована необходимость введения эконо-мической категории “платежеспособность населения” в научный оборот. Определено место платежеспособности населения среди других экономических категорий. Раскрыты теоретические основы механизма трансформации доходов населения в доходы и прибыль сельскохозяйственных предприятий. В результате изучения соответствующей научной литературы обобщены и уточнены методологические основы исследования такой взаимосвязи.
В результате анализа денежных доходов и расходов населения, цен на продовольственные товары определены уровень и динамика платеже-спо-собности городского и сельского населения относительно их покупки. Проведена дефлятация денежных доходов населения, позволившая установить динамику реального уровня платежеспособности населения.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок