Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / сторінка 2

Назва:
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,82 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Роль автора у виконанні науково-дослідних робіт полягає в дослідженні проблем розвитку регіо-нального АПК, його взаємозв’язку з платоспроможністю населення, в обґрун-туванні шляхів підвищення рівня життя сільських жителів та еконо-мічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення ефек-тивності сільськогосподарського виробництва на основі зростання плато-спроможності населення і вдосконалення соціально-економічного меха-нізму її трансформації в доходи сільськогосподарських підприємств. Реалізація поставленої мети вимагала виконання таких завдань:
– розробити теоретико-методологічні основи дослідження взаємозв’язку між платоспроможністю населення та ефективністю сільськогосподарського виробництва;
– визначити тенденції формування і використання доходів населення, рівня та динаміки його платоспроможності;
– виявити регіональні особливості динаміки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та основні чинники її формування;
– обґрунтувати основні напрями вдосконалення соціально-економічного механізму формування платоспроможності населення та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;
– розробити практичні рекомендації щодо підвищення плато-спро-можності населення;
– окреслити напрями вдосконалення механізму перетворення доходів населення в доходи сільських товаровиробників;
– визначити прогнозні параметри розвитку сільського господарства та економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, в умовах яких відбувається процес формування платоспроможності населення, ефективності сільськогосподарського виробництва та їхньої взаємообумовленості.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку регіонального агропромислового комплексу, його взаємозв’язку з платоспроможністю населення.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи стали основні положення теорії формування грошових доходів і витрат населення, його платоспроможності та її впливу на ефективність сільсько-гос-по-дарського виробництва, розробленої вітчизняними та зарубіжними вченими. У процесі дисертаційного дослідження застосовувались: методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту та сутності основ понятійного апарату теорії формування і використання доходів населення, ефективності сільського господарства; статистико-економічного аналізу – для групування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження тенденцій розвитку сільського господарства і АПК та основних чинників, які на них впливають; дос-лідження взаємозв’язку між рівнем платоспроможності населення, спо-живанням продуктів харчування, обсягами торгівлі продовольчими товарами, ефективністю сільськогосподарського виробництва; системний підхід – для обґрунтування пропозицій з удосконалення соціально-еконо-мічного механізму трансформації доходів населення в доходи сільсько-господарських підприємств; розрахунково-конст-рук-тивний – для виз-начення прогнозних показників доходів населення та його платоспроможності, розвитку сільського господарства регіону.
Основні положення роботи базуються на офіційних матеріалах Головного управління статистики у Львівській області, Головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, Держ-комстату України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше:
– розроблено та апробовано методологічні засади дослідження взаємозв’язку між платоспроможністю населення та ефективністю сіль-ськогоспо-дарського виробництва в нових економічних умовах, суть яких полягає в забезпеченні пропорційності розвитку соціальної та виробничої сфер у національній і регіональній економіці та АПК;
удосконалено:
– наукові підходи до визначення та систематизації сучасних тенденцій в обсягах та ефективності сільського господарства регіону, з’ясування взаємозалежностей і взаємозв’язків між виробництвом та споживанням продовольчих товарів, які формуються під дією економічних, соціальних, демографічних чинників, що є основою для забезпечення адекватності державної соціальної та аграрної політики;
– методику обґрунтування прогнозних параметрів економічної ефективності сільського господарства з урахуванням можливостей поліпшення його фінансування в умовах зростаючої платоспроможності населення та забезпечення інноваційного шляху розвитку;
одержали подальший розвиток:
– обґрунтування соціально-економічного механізму трансформації доходів населення в доходи сільськогосподарських підприємств на основі забезпечення їх взаємовідповідності та вдосконалення податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики держави щодо АПК;
– наукові розробки щодо основних напрямів підвищення плато-спро-можності населення та ефективності функціонування регіонального АПК на основі вдосконалення соціальної політики, державного стимулювання аграрного бізнесу, вдосконалення соціально-економічних відносин та забезпечення їх стабільності, комплексного розвитку сільських територій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок