Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / сторінка 3

Назва:
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,82 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення, пропозиції та рекомендації дисертаційного дослідження можуть викорис-товуватися для розробки регіональних програм соціально-економічного роз-витку, вдосконалення економічних відносин у сільському господарстві і АПК, що повинно призвести до зростання їх ефективності.
Пропозиції із забезпечення пропорційності розвитку соціальної та виробничої сфер села знайшли своє практичне застосування в діяльності Головного управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 260 від 26.09. 2006 р.). Результати дисертаційного дослідження в частині змін у співвідношенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах різних категорій, а також щодо підвищення рівня зай-нятості сільського населення прийняті до впровадження управліннями агропромислового розвитку Жовківської (довідка № 195 від 10.08.2006 р.) та Жидачівської (довідка № 167 від 11.09.2006 р.) районних державних адміністрацій Львівської області.
Особистий внесок здобувача полягає у проведенні комплексного дослідження теоретичних і методологічних засад функціонування сільського господарства та обґрунтуванні шляхів підвищення його ефективності на основі зростання платоспроможності населення. Основні наукові положення, які виносяться на захист, отримані автором самостійно.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися і були схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 2004, 2005 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації (м. Тернопіль, 24-25 лютого 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економіка підприємства: проблеми теорії і практики” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), науково-практичній конференції “Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції” (м. Луцьк, 2006 р.).
Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 2,6 друк. арк. Усі публікації підготовлені автором самостійно. Серед них: 4 статті в наукових фахових виданнях (1,4 друк. арк.); 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій (1,2 друк. арк.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 198 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі 169 сторінок основного тексту. Дисертація містить 39 таблиць на 25 сторінках, 7 рисунків на 5 сторінках, список використаних джерел зі 174 найменувань на 15 сторінках, 10 додатків на 11 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів дослідження, подано відомості про апробацію результатів дослідження.
У першому розділі – “Теоретико-методологічні засади дослідження взаємозв’язку між платоспроможністю населення та ефективністю сільськогосподарського виробництва” – розглянуто теоретичні основи соціально-економічної сутності платоспроможності населення, методології її дослідження та виявлення взаємозв’язку з економічною ефективністю сільськогосподарського виробництва.
“Платоспроможність населення” як термін економічної науки застосову-ється доволі рідко. Водночас термін “платоспроможність підприємства” інтенсивно використовується для характеристики його реальної можливості пок-ривати свої чергові платежі поточними грошовими надходженнями. Оскільки домашні господарства є такою ж органічною складовою частиною економіки, як і підприємства, то логічним мало б бути використання означеного терміна для їх характеристики. Використовувані економічною наукою терміни “купівельна спроможність населення”, ”сукупні, грошові, загальні доходи” недостатньо пов-но характеризують економічну поведінку домогосподарств у сучасних умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок