Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,82 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львівський державний аграрний університет
ПЕТРИШИН Людмила Петрівна
УДК 332.146:631.145
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського
господарства і АПК
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Біттер Олександр Аронович,
Львівський державний аграрний університет,
доцент кафедри статистики та аналізу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Прокопишак Катерина Володимирівна,
Львівський державний аграрний університет,
професор кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки;
кандидат економічних наук,
Чорнобай Микола Миколайович,
Подільський державний аграрно-технічний університет,
доцент кафедри економіки підприємства.
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України,
кафедра економіки підприємства, м. Львів.
Захист відбудеться 23 січня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Вели-кого,1, головний корпус, ауд. 309.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого,1.
Автореферат розісланий “___“______________2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, в.о.професора Ю.Е.Губені
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З кінця 90-х років минулого століття в нашій країні значно посилилася соціальна спрямованість державної економічної політики, що призвело до зростання грошових доходів населення, підвищення рівня його платоспроможності. Однак, реалізовані заходи виявилися недостатніми для створення стійкого попиту на продовольчі товари. Більша частина сільського населення (і значна частина міського) змушена вести широкомасштабне особисте господарство, яке дозволяє до певної міри компенсувати обмеженість сімейних бюджетів. Це призводить до подальшого погіршення структури сільськогосподарського виробництва, втрати його конкурентоспроможності. Товарні сільськогосподарські підприємства не мають змоги розвиватися на інноваційній основі. Збереження таких тенденцій розвитку галузі загрожує країні втратою продовольчої незалежності.
Між споживанням і виробництвом продовольчих товарів завжди існували певні пропорції. Однак, ступінь взаємозалежності між величиною грошових доходів населення й розвитком агропродовольчої сфери вивчено недостатньо. Немає відповіді на запитання про пріоритети у фінансуванні соціальної та виробничої сфер, про взаємоузгодженість державної соціальної, економічної та аграрної політики.
Проблеми взаємозв’язку між платоспроможністю населення та ефективністю функціонування сільського господарства і АПК у різних аспектах висвітлюють такі вітчизняні вчені, як П.С. Березівський, О.А.Біттер, В.Г. Галанець, П.М.Гарасим, Ю.Е.Губені, М.І. Долішній, В.Д.Ла-гутін, В.В.Липчук, Е.М.Ліба-нова, Л.В.Ліпич, В.М.Мандибура, І.Р. Михасюк, Т.Л.Мостенська, Б.Й.Пасхавер, К.В.Прокопишак, М.В.Ревенко, П.Т. Саблук, Р.А. Слав’юк, Г.В. Черевко, Л.О.Шепотько, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін. Проте взамозв’язок соціального та економічного розвитку регіонів і окремих сфер народного господарства в умовах становлення ринкової економіки потребує постійного дослідження у зв’язку з постійними змінами в економічному, правовому, екологічному та соціальному середовищі. У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи вирізняється особливою актуальністю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційне дослідження є складовою частиною бюджетної наукової теми еконо-мічного факультету Львівського державного аграрного університету “Обґрун-тування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК” (номер державної реєстрації 0100U002332).

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок