Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,34 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Юник Анатолій Васильович
УДК 633.1 : 631.51.58 /477.4/
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.09 – рослинництво
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ –2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
АЛІМОВ Дмитро Миколайович , Національний
аграрний університет, доцент кафедри рослинництва
 
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-
кореспондент УААН БУДЬОННИЙ Юрій Васильович,
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва, завідувач кафедри землеробства
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник СВИДИНЮК Іван Миколайович, Інститут землеробства УААН, завідуючий лабораторією інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи
Провідна установа: Миронівський інститут пшениці ім В.М. Ремесла УААН
Захист відбудеться “ 4 червня 2003 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, НАУ, навчальний корпус 3, ауд. 65
Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “ 24 ” квітня 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Косолап М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Найважливіше завдання на перспективу – зростання врожайності та поліпшення якості зерна озимої пшениці, як провідної культури в зерновому балансі країни, на основі адаптивних систем землеробства в конкретних грунтово-кліматичних умовах.
Ріст валового виробництва продукції рослинництва в сучасних умовах мож-ливий за рахунок удосконалення ресурсозберігаючих ґрунтозахисних технологій.
Представляє практичний і науковий інтерес вивчення процесу формування врожаю та його якості під впливом попередників та тривалого застосування різних систем основного обробітку ґрунту в сівозміні при застосуванні та без застосування гербіцидів.
Актуальними постають ці питання тепер – в час реформування земельних відносин та переходу на ринкові засади і вимагають поглибленої економічної та біоенергетичної оцінки застосовуваних заходів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Експериментальні дослідження виконувались автором у відповідності з науковою програмою агрономічного факультету Національного аграрного університету за темою: “Розробка моделей нормативного землеробства при вирощуванні польових культур у Лісостепу України”. Номер державної реєстрації – 0194U001957.
Мета та завдання досліджень. Метою досліджень було виявити особливості формування продуктивності озимої пшениці залежно від попередників та обробітку ґрунту в зерно-буряковій сівозміні на гербіцидному та безгербіцидному фонах.
Для досягнення цієї мети програмою досліджень були визначені такі завдання:

дослідити водно-фізичні властивості, біологічну активність та поживний режим ґрунту в залежності від умов вирощування;

вивчити вплив попередників, систем основного обробітку ґрунту при застосуванні та без застосування гербіцидів на: формування густоти рослин та продуктивного стеблостою; морфологічну будову рослин озимої пшениці; накопичення сухої речовини; забур’яненість посівів;

дослідити динаміку цукрів у рослинах та їх зв’язок із зимостійкістю;

визначити фітометричні показники продуктивності посівів: величину листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, чисту продуктивність фотосинтезу;

визначити рівень врожайності та якість зерна озимої пшениці залежно від варіантів основного обробітку ґрунту в сівозміні та попередників при застосуванні та без застосування гербіцидів;

дати енергетичну та економічну оцінку вирощування озимої пшениці після різних попередників та обробітку ґрунту на гербіцидному і безгербіцидному фонах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок