Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРІЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

КАТЕГОРІЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Назва:
КАТЕГОРІЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,06 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І. І. МЕЧНИКОВА
НАРУШЕВИЧ-ВАСИЛЬЄВА Оксана Вікторівна
УДК 811.161.2’38
КАТЕГОРІЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ
У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса – 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент
Бондар Олександр Іванович,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри
української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ІВАНИЦЬКА Ніна Лаврентіївна,
Вінницький державний педагогічний університет
ім. Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і
науки України, завідувач кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
БЕРЕЖАН Лариса Василівна,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри
сучасної української мови.
Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра української мови, Міністерство освіти і науки
України, м. Рівне.
Захист відбудеться “25” жовтня 2002 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розіслано “24“ вересня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор філологічних наук Є. М. Черноіваненко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні десятиріччя у світовій лінгвістиці спостерігається явний перехід від формально-граматичного вивчення мовних явищ до функціонально-комунікативного. Це пов’язано із зростанням зацікавленості до мовленнєвого акту як сфери здійснення комуні-кативної взаємодії. Такий розвиток лінгвістики є цілком закономірним, бо визначення сутності мови не може бути обмежене лише вивченням її системно-структурної організації, а вимагає насамперед врахування функціонування цієї системи.
Інтерес до живого функціонування мови, характерний для сучасної лінгвістики, прояв-ляється у дослідженні мовних засобів вираження певних комунікативних намірів людини у процесі мовленнєвого спілкування. Це дало поштовх до розвитку в сучасній мовознавчій науці такого напрямку як прагмалінгвістика, для якої характерний антропоцентризм, тобто перенесення в центр уваги дослідження мовленнєвої діяльності людини. Мовознавці цього напрямку розгля-дають висловлення як спосіб досягнення суб’єктом мовлення певної мети, вербального управління людською поведінкою. При цьому у фокусі досліджень опиняються не тільки будова тієї чи іншої одиниці та її мовне значення, а й умови її вживання комунікантом, інтралінгвістичний та екстралінгвістичний контексти, що визначають її функціонування у мовленнєвому акті як засобу мовленнєвої дії і впливу.
Спонукальна функція мови має велику значущість для процесу спілкування, для регулю-вання стосунків між людьми. Категорія спонукальності належить до такої понятійної категорії, у якій прагматична функція мови виявляється якнайповніше, адже в основі спонукальних речень лежить відображення волюнтативних стосунків між мовцем і співрозмовником.
Аналізу спонукальної модальності присвячено значну кількість досліджень на матеріалі різ-них мов. У роботах українських і зарубіжних учених описувалися граматичні та лексико-граматичні засоби, що реалізують спонукальну функцію мови. Свого часу ще О. О. Потебня, О. О. Шахматов, О. М. Пєшковський, Л. А. Булаховський, В. В. Виноградов звертали увагу на засоби вираження спонукання. Більш системні та детальні дослідження з цього питання з’являються дещо пізніше.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КАТЕГОРІЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок