Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація

Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація

Назва:
Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,28 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Інститут грунтознавства та агрономії ім. О.Н.Соколовського УААН
Величко Володимир Андрійович
Удк:631.47:631.48
Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація
06.01.03 - агрогрунтознавство і агрофізика
Автореферат дисертації здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
Харків-1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті грунтознавства та агрономії ім.О.Н.Соколовського, Українська академія аграрних наук.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
Полупан Микола Іванович
Інститут грунтознавства та агрохімії Ў ім.О.Н.Сокальського, головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: 1.Доктор сільськогосподарських наук, професор
Тихоненко Дмитро Григорович,
Харківський державний аграрний університет
ім. В.В.Докучаєва,
проректор з навчальної роботи
2.
Доктор сільськогосподарських наук, доцент
Стрельченко Володимир Петрович,
Інститут сільського господарства Полісся УААН,
завідувач відділу землеробства
Провідна установа: Національний аграрний університет,
кафедра грунтознавства і охорони грунтів,
Кабінет міністрів України, м.Київ
Захист відбудеться «16» «квітня» 1999 р. о «14» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01. в Інституті грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН за адресою: 310024, м.Харків-24, вул. Чайковського, 4
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту грунтознавства та агрономії ім.О.Н.Соколовського УААН 310024, м.Харків, вул. Чайковського, 4
Автореферат розісланий «16» «березня» 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук, О. Ф.Павленко
 
 
. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Сучасний стан розвитку грунтознавства характеризується становленням його екологiчного напряму (Добровольский, Никитин, 1986; 1990; Карпачевский, 1993). З цiєю галуззю знань пов'язують обгрунтування рiзного типу градацiй властивостей грунтiв вiдповiдно до екологiчних умов їх формування, вдосконалення номенклатури, класифiкацiї
й дiагностики.Ще Л. Г. Раменський (1938) розглядав тип земель як тип середовища, що визначає природну рослиннiсть i шляхи її господарського використання, тобто екологiчнi фактори формують вiдповiдне середовище та визначають структуру
й динамiку бiоти в ньому. Грунт, як вiдомо, є функцiєю екологiчних умов i бiологiчного фактора. Ось чому однотипнiсть останнiх обов'язково знаходить вiдображення у вiдповiдних морфогенетичних параметрах грунту.
Грунтовий покрив Українського Полiсся (19,5% площi України), що займає особливе мiсце серед iнших рiвнинних природних зон країни, характеризується значним поширенням пiщаних масивiв, гiдроморфних ландшафтiв i високим рiвнем залiсеностi, вiдносно
невеликою освоєнiстю територiї, якi й зумовили формування у його межах рiзноманiтного i дрiбномозаїчного грунтового покриву.Рацiональне використання земельних ресурсiв потребує точної iнформацiї про їхнiй якiсний склад для визначення агрогрунтового потенцiалу, оцiнки вартостi, проведення сертифiкацiї та монiторингу за станом.
Проте сучаснi данi про структуру грунтового покриву Полiсся не повною мiрою вiдповiдають реалiям. У зв'язку з цим актуальнiсть представленої теми полягає в обгрунтуваннi полiської зони як специфiчного фiзико-географiчного регiону, виявленнi особливостей грунтоутворення в ньому, розробцi кiлькiсних показникiв їх визначення та удосконалення номенклатури i дiагностики грунтiв. Розв'язання зазначених питань дасть змогу науково обгрунтувати рацiональне природокористування в зонi Полiсся.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у межах науково-технiчної програми "Розробити екологiчно безпечнi технологiї вiдтворення родючостi i охорони грунтiв", пiдпрограми "Технологiї оптимiзацiї сучасного грунтоутворювального процесу" та завдання 01.01: "Удосконалити класифiкацiю грунтiв та розробити грунтово-екологiчне районування земельних ресурсiв i оцiнити їх грунтовий потенцiал".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок