Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

Назва:
ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,48 KB
Завантажень:
232
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г. С. Сковороди
Черкасова Світлана Олександрівна
УДК 378.180.6.(09) (477)
ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
(друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків — 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному педагогічному універ-си-теті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент
Якушко Наталія Михайлівна,
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, декан факультету початкового навчання.
Офіційні опоненти доктор педагогічних наук, професор
Сущенко Тетяна Іванівна,
Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, завідувач кафедрою педагогічної майстерності і но-вих технологій освіти;
кандидат педагогічних наук
Лутаєва Тетяна Василівна,
Інститут сходо-знавства і міжнародних відносин “Харківський колегіум”, старший викладач.
Провідна установа Луганський державний педагогічний універ-ситет імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки, м. Луганськ.
Захист відбудеться “12” квітня 2001 р. о 13 годині на засі-дан-ні спеціалізованої вченої ради К 64.053.04. Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № 221-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № 214-в)
Автореферат розісланий “10” березня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми. В умо-вах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу особливого значення набуває розвиток і діяльність національної вищої школи на засадах демократизації, гуманізації та гуманітаризації. У державній національній програмі “Освіта” (“Україна XXI століття”) зазначається, що складовою реформування національного виховання є розвиток молодіжних організацій. Активне залучення студентських громадських організацій до вирішення актуальних питань сьогодення вищої школи України надає широкі можливості для наукового, професійного й громадського становлення студентської молоді.
Корисний досвід просвітницько-педагогічної діяльності був накопичений студентськими громадськими організаціями в другій половині ХІХ — початку ХХ ст., коли відбувалися процеси їх організаційного становлення, розроблялися і перевірялися на практиці різноманітні форми просвітництва. Ці роки відзначилися пошуками найбільш ефективних і до-цільних форм об’єднання студентської молоді, тому зазначені питання і на сучасному етапі розвитку національної вищої школи знаходяться в центрі уваги професорсько-викладацьких і студентських колективів університетів.
Аналіз численних наукових праць як досліджуваного, так і сучасного періодів свідчить про вагомість досвіду просвітницько-педагогічної роботи студентських громадських організацій в університетах України другої половини XIX — початку XX ст.
Серед дореволюційних видань заслуговують на увагу праці Я. Абрамова “Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее” (1900), С. Ашев-ського “Русское студенчество в эпоху 60-х годов (1855—1863)” (1907), Р. Видріна “Основные моменты студенческого движения в России” (1908), Г. Енгеля та В. Горохова “Из истории студенческого движения 1899—1906 гг.” (1908), П. Капніста “Университетские вопросы” (1903), С. Мельгунова “Из истории студенческих обществ в русских университетах” (1904), С. Рождественского “Исторический обзор деятельности Министерства Народного Просвещения” (1902), в яких частково розкриті питання участі студентства у житті суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок