Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРИБИ ВІДДІЛУ ASCOMYCOTA S.L. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ АРЕН

ГРИБИ ВІДДІЛУ ASCOMYCOTA S.L. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ АРЕН

Назва:
ГРИБИ ВІДДІЛУ ASCOMYCOTA S.L. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ АРЕН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,73 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО
НАН УКРАЇНИ
Корольова Ольга Вікторівна
УДК 258.284
ГРИБИ ВІДДІЛУ ASCOMYCOTA S.L.
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ АРЕН
03.00.21 - мікологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор
ДУДКА Ірина Олександрівна,
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
завідувач відділом мікології.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
КОВАЛЬ Елеонора Захарівна,
Інститут мікробіології та вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України,
консультант;
кандидат біологічних наук, доцент
СУХОМЛИН Марина Миколаївна,
Донецький національний університет,
Міністерство освіти і науки України,
викладач кафедри фізіології рослин.
Провідна організація - Національний аграрний університет,
кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології
Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться "12" березня 2002 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 00601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28).
Автореферат розісланий " 6 " лютого2002 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ільїнська А.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Першим етапом збереження біологічної різноманітності екосистем є детальне вивчення та критична інвентаризація видового складу компонентів їх біоти. Гриби відділу Ascomycota s.l. - це велика гетерогенна група грибних організмів, які є невід'ємною складовою частиною біогеоценозів та важливою функціональною ланкою екосистем. Роль цих грибів, як гетеротрофів-редуцентів, у процесах кругообігу речовин та енергії в природі загальновідома. Серед представників відділу Ascomycota s.l. також велика кількість видів, що є збудниками захворювань сільськогосподарських, лісоутворюючих, декоративних та інших рослин. Згідно поглядів сучасної систематики цей відділ включає біля 32 тис. видів аскоміцетів, а також велику групу мітоспорових грибів, яка нараховує близько 15 тис. видів (Hawksworth et al., 1995).
Для всебічного вивчення видової та таксономічної різноманітності грибів відділу Ascomycota s.l. було обрано територію Нижньодніпровських арен, яка являє собою малообстежений з мікологічної точки зору і надзвичайно цікавий за своїми ценотичними та екологічними особливостями район дослідження. На Нижньодніпровських аренах, головним чином на ділянках Чорноморського біосферного заповідника НАН України (далі - Чорноморського заповідника), у стані, близькому до антропогенно непорушених, збереглися біотопи унікальних природних комплексів. Своєрідні природні умови цієї території, висока флористична різноманітність судинних рослин та специфічний фітоценотичний склад рослинності створюють передумови для розвитку такої ж оригінальної видової різноманітності грибів, зокрема представників відділу Ascomycota s.l.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках науково-дослідної тематики відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, присвяченої вивченню мікобіоти південного регіону України, зокрема теми № 302 "Фітотрофні гриби природних зон Криму: таксономія, екологія, географія та закономірності формування видового складу".
Мета і задачі дослідження. Мета роботи - вивчити видову різноманітність грибів відділу Ascomycota s.l. наземних екосистем Нижньодніпровських арен, виявити їх особливості на таксономічному та екологічному рівнях, встановити закономірності формування їх видового складу в рослинних угрупованнях Нижньодніпровських арен.
Основні задачі досліджень:
·
здійснити максимально повну інвентаризацію видового складу аскоміцетів та мітоспорових грибів Нижньодніпровських арен;
· провести аналіз таксономічної структури видового складу грибів відділу Ascomycota s.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ГРИБИ ВІДДІЛУ ASCOMYCOTA S.L. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ АРЕН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок