Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,98 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГРАЧОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 658. 012. 3
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ХАРКІВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному економічному
університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Отенко Ірина Павлівна,
Харківський національний економічний
університет,
доцент кафедри економічного аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гончаров Валентин Миколайович,
Східноукраїнський національний університет
ім. В. Даля,
керівник департаменту міжнародних зв’язків
кандидат економічних наук, доцент
Раєвнєва Олена Валентинівна,
Харківський національний економічний
університет,
доцент кафедри економічної кібернетики
Провідна установа -– Дніпропетровський національний університет,
кафедра економіки та маркетингу,
Міністерство освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “06” липня 2006р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “02” червня 2006р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вітчизняна економіка поступово інтегрується в світове співтовариство й на неї починають впливати чинники, характерні для ринкової економічної системи: різкі коливання ринкової кон’юнктури, короткотривалий життєвий цикл продукції, поява принципово нових сучасних товарів і ринків, зміни в державному регулюванні економікою. У таких умовах життєдіяльність промислового підприємства істотно залежить від його здатності оперативно задовольняти потреби споживачів. Це змушує виробника знаходити механізми швидкого пристосування до вимог ринку, тобто підвищувати гнучкість виробництва.
Вирішенню проблем гнучкості виробничих систем на основі положень виробничого й фінансового менеджменту присвячені роботи І. Бланка, В. Васильєва, В.Гончарова, А. Градова, В.Гриньової, М. Дороніної, В. Забродського, М. Кизима, Т. Клебанової, В. Козловського, З. Митрафанова, В. Пономаренка, В. Петрова, В. Самочкіна, Р. Сатановського, Дж. Гелбрейта, Д. Келлога та інших. У них представлені визначення основних понять, сформульовано методологічні принципи й підходи до оцінки технічного й організаційного розвитку виробничих систем, їх гнучкості. Віддаючи належне розробкам названих авторів, слід зауважити, що подальшого дослідження й обґрунтування вимагають такі завдання, як уточнення змісту поняття “гнучкість підприємства”, класифікація факторів, що визначають особливості управління розвитком гнучкості підприємства, кількісно-якісна оцінка рівня її розвитку тощо. Результати досліджень у таких напрямках створюють основу якісного управління діяльністю підприємств в умовах слабко передбачуваної поведінки суб’єктів ринкового середовища.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає основним напрямкам Концепції державної промислової політики, схваленої Указом Президента України від 12.02.2003р. № 102/2003 та Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011рр., схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003р. № 1174 (довідка Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації № 2684 від 04.11.2005р.). Окремі положення дисертації увійшли до госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету: “Аналіз фінансового стану підприємства з метою визначення його привабливості” (№ ДР 0101U000564), у межах якої здобувачем здійснено розрахунок та проведено аналіз показників фінансового стану підприємства; “Управління інноваційно-інвестиційним процесом на підприємстві” (№ ДР 0102U005568), за якою здобувачем виконано два розділи “Оцінка інвестиційної привабливості ВАТ “Турбоатом” і “Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємства”; “Управління ефективністю фінансово-господарської діяльності підприємства” (№ ДР 0104U000927), у якій здобувачеві належать два розділи “Розробка методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням ризику його діяльності” і “Методика визначення оптимальних параметрів діяльності підприємства”; “Розроблення механізму управління потенціалом підприємства” (№ ДР 0104U007501), у якій здобувачеві належіть розділ “Дослідження потенціалу машинобудівних підприємств”; “Теоретичне обґрунтування стратегії корпоративного управління” (№ ДР 0101U003157), у межах якої здобувачем виконано розділ “Теоретичні засади формування капіталу акціонерного товариства в системі корпоративного управління”; “Система раннього інформування та управління кризовими ситуаціями ” (№ ДР 0105U006401), у який здобувачеві належить розділ “Розробка механізмів системи раннього інформування та управління кризовими ситуаціями”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок