Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-ІМІНОКУМАРИН-3-КАРБОКСАМІДІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-ІМІНОКУМАРИН-3-КАРБОКСАМІДІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Назва:
СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-ІМІНОКУМАРИН-3-КАРБОКСАМІДІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,85 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РУСАНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 542.91:547.89:547.587.51:547.415.3
СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ
2-ІМІНОКУМАРИН-3-КАРБОКСАМІДІВ З МЕТОЮ
ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
РЕЧОВИН
15.00.02 - фармацевтична хімія і фармакогнозія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії
Національного фармацевтичного університету
Міністерства охорони здоров’я України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович
Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри управління якістю
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
БОЛОТОВ Валерій Васильович
Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри аналітичної хімії
доктор фармацевтичних наук, професор
ДЕМЧЕНКО Анатолій Михайлович
Чернігівський педагогічний університет,
професор кафедри хімії
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
Захист відбудеться “25” лютого 2005 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий “24” січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор МАЛОШТАН Л.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. 2-Імінокумарини (2Н-хромен-2-іміни, 2Н-[1]-бензопіран-2-іміни, 2_кумариніміни) є топологічними та ізо--електронними аналогами ві-до-мо-го і важливого в практичному відношенні класу гетероциклічних сполук – кумаринів (2Н-[1]-бензопіран-2-онів). Серед похідних кумарину знайдено сполуки різноманіт-ної фармакологічної дії, деякі з них мають застосування у сучасній медичній прак-тиці. Крім того, сполуки цього класу широко використовуються як люмінесцент-ні барвники для штучних волокон, флуоресцентні рН-індикатори, оптичні відбілюва-чі, біологічні маркери, ак-тивні середовища для лазерів та колектори сонячної енер-гії. На відміну від кумаринів, їх 2-іміноаналоги досить довго залишались поза увагою дослідників, і тільки останнім часом на них звернули увагу, як на сполуки з широ-кими синтетичними та біологічними можливостями.
В цьому відношенні вельми актуальними є дослідження хімічної поведінки 2_імінокумарин-3-карбоксамідів у реакціях з нуклеофільними та електрофільними ре-агентами, розробка методів синтезу комбінаторних бібліотек зазначеного класу спо-лук, здійснення оцінки їх біологічного потенціалу та проведення фармакологічно-го скринінгу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію ви-ко--нано згідно плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного уніве-рситету з проблеми МОЗ України “ Хімічний синтез та аналіз нових фармакологіч-но активних речовин, встановлення зв’язку “структура – дія”, створення нових лікарських препаратів” (номер державної реєстрації 0198 U 007011).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вивчення взаємодії 2_імі-но-ку-ма-рин-3-карбоксамідів з N-нуклеофільними реагентами та дослідження реакції ацилювання 2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксамідів, доведення хімічної будови синтезова-них сполук; проектування та синтез комбінаторних бібліотек на основі 2_імі-но-ку-ма-рин-3-карбоксамідів та 2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксамідів; проведення ком-п’ю-терного прогнозування фармакологічної активності зазначеного класу спо-лук та здійснення біологічного скринінгу на протизапальну, гепатотропну, протипухлин-ну, анальгетичну та протиалергічну активності з метою від-бо-ру найбільш перспективної речовини для подальшого вивчення.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено ряд задач:
1. здійснити синтез систематичного ряду 2-імінокумарин-3-карбоксамідів;
2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-ІМІНОКУМАРИН-3-КАРБОКСАМІДІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок