Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах

Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах

Назва:
Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Осадца Зоряна Ігорівна
УДК 658.310.138.012.12
Економічна оцінка мотивації трудової діяльності
на підприємствах в сучасних умовах
Спеціальність: 08.00.07 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Благун Іван Семенович,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,
завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Нижник Віктор Михайлович,
Хмельницький національний університет,
завідувач кафедри;
кандидат економічних наук, доцент
Семів Роман Андрійович,
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ,
завідувач кафедри.
Захист відбудеться “20” вересня 2007 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “15” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У зв'язку з реформуванням економіки України, в якій відбулись якісні зміни механізмів господарювання, виникла необхідність пошуку ефективних методів управління працею з метою підвищення її продуктивності. Оцінка ситуації, яка склалась, дозволяє стверджувати, що зроблені кроки в цьому напрямку не дали очікуваних результатів. Одним з шляхів є підвищення керованості мотивацією праці на підприємстві з метою формування середовища зацікавленості працівників у кінцевих результатах, ефективність якої спроможна компенсувати недоліки інших функцій управління, наприклад, в плануванні або організації виробничої діяльності. У зв'язку з цим основна функція менеджерів всіх рівнів повинна полягати у вмінні виявляти спонукаючі мотиви працівника та здійснювати на них відповідні впливи з метою підвищення як індивідуальної ефективності; трудової діяльності, так і ефективності функціонування організації в цілому.
Однак, не дивлячись на прикладені в останні роки зусилля, зараз важко говорити про значні успіхи в цій області. Такий стан викликаний багатьма чинниками: неадекватністю використовуваних раніше методів управління мотивацією сучасним умовам, недостатньою кількістю досліджень в цій області, які проводяться в Україні, механічним переносом методик розроблених за кордоном в практику українських підприємств без врахування специфіки вітчизняного менталітету та підходу до управління бізнесом, і, не в останню чергу, відсутністю кількісних методів управління мотивацією.
Отже, в сучасних умовах для ефективної діяльності підприємства необхідно розробити методику кількісної оцінки трудової мотивації, яка є головним інструментом управління мотивацією праці та визначити основи управління останньої на підприємствах.
Аналіз наукової літератури з управління мотивацією виявив наявність декількох підходів до розуміння сутності цього процесу: в рамках економічних вчень великий внесок в розкриття економічних мотивів внесли М.Вебер, Дж.Кейнс, Д.Рікардо, А.Сміт, Й.Шумпетер; соціально-історична лінія аналізу економічних мотивів розроблялась Вольтером, Д.Дідро, К.Марксом, Ж.Руссо, К.Сен-Сімоном. Мотивація трудової діяльності завжди знаходилась і знаходиться у полі зору багатьох вітчизняних вчених та дослідників. З певною стабілізацією економічної ситуації в країні почали з'являтись праці сучасних науковців С.И.Вовка-нича, Т.Заєць, С.М.Злупка, O.G. Кузьмина, В.М.Нижника, М.І.Пітюлича, У.Я.Садової, Л.К.Семів.
Разом з тим, недостатня вивченість проблеми економічної оцінки мотивації трудової діяльності, яка підвищує зацікавленість працівників у кінцевих результатах праці, а також її теоретичне та практичне * значення обумовили вибір теми і актуальність дисертаційного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок