Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області)

Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області)

Назва:
Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,10 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Бутковська Наталія Юріївна
УДК 316.662:323.15(477)
Динаміка соціального статусу етнічної спільноти
(на прикладі поляків Житомирської області)
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата соціологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загальної соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
кандидат соціологічних наук, доцент
Чепак Валентина Василівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
факультет соціології та психології, м. Київ
Офіційні опоненти:
доктор соціологічних наук, професор
Пірен Марія Іванівна,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри
державної політики та управління політичними процесами, м. Київ
кандидат соціологічних наук, асистент
Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
асистент кафедри галузевої соціології, м. Київ
Провідна установа: Інститут соціології НАН України
Захист відбудеться 25 вересня 2006 р. о 16 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.30
у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 23 08. 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю.О.Тарабукін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нині в соціогуманітарних науках спостерігається ренесанс проблематики ідентичності, що зумовлено, з одного боку, сучасними глобалізаційними процесами, з іншого, зростанням значення культурних відмінностей.
Невід’ємною складовою загальної соціальної ідентичності людини є етнічність. Cучасна соціальна думка в поясненні феномену етнічної ідентичності використовує як примордиалістські моделі, згідно з якими етнічна приналежність перетворюється на дещо не менш тісно пов’язане з людиною, ніж її шкіра, так і конструктивістські, які розглядають етнічні характеристики, як і більшість соціальних ознак, подібними до одягу, котрий можна обирати та міняти. Етнічна ідентичність, котру ми звикли визначати на основі культурних традицій, історичної пам’яті, мови знаходиться під впливом сучасних соціальних змін, конфліктів та пошуку визначень. Етнічна група, як і етнічна ідентичність, виступає предметом соціального конструювання, а не чимось незмінним та несуперечливим.
Посилена увага до феномену етнічного пов’язана з утвердженням принципу мультикультуралізму в сучасних суспільствах. Етнічний ренесанс, що характерний для розвитку не лише посттоталітарних суспільств, а й розвинених країн Заходу, засвідчив зростання ролі етнічного чинника, як такого, що здатен чинити вплив на функціонування соціальних механізмів та розподіл суспільних ресурсів. Україна як і більшість країн Європи є поліетнічним суспільством. Соціальна трансформація українського суспільства супроводжується етнополітичним ренесансом як титульного етносу – українців, так і етнічних меншин, що свідчить про структурування соціального простору не лише за економічною, політичною, а й за етнічною ознакою. Успіх міжетнічної взаємодії в суспільстві в чималій мірі залежить від соціального самовизначення як на індивідуальному рівні, так і на груповому, що в свою чергу впливає на визначення статусних позицій суб’єкта. Вплив етнічного чинника на зміну статусних позицій як індивіда так і групи є тому досить актуальним.
Проблеми етносоціальної нерівності є досить новими для вітчизняної соціології і стають об’єктом теоретичного та емпіричного дослідження лише в період перебудови, оскільки вивчення соціальної структури радянських народів ґрунтувалось на виявленні тенденцій до зближення головних характеристик їх розвитку, що трактувалось як подолання соціальної нерівності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок