Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ 50-90-х рр. ХХ ст.

ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ 50-90-х рр. ХХ ст.

Назва:
ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ 50-90-х рр. ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,33 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Вожегова Тетяна Вікторівна
УДК 372.4: 37.02
ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ
50-90-х рр. ХХ ст.
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор
Заслуженюк Володимир Степанович
Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет”
(м. Ялта), професор кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Кучерявий Олександр Георгійович, Донецький національний університет,
завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент
Черв’якова Наталія Іванівна,
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти.
Захист відбудеться 15 лютого 2008 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011,
м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
Автореферат розіслано 15 січня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. Л. Бутенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Проблема індивідуалізації та диференціації початкового навчання є однією з найактуальніших проблем реформування сучасної загальноосвітньої школи. Її вирішення у вітчизня-ній дидактиці зумовлено гуманізацією освітніх процесів і базується на ви-могах, виражених у принципах індивідуалізації та диференціації навчання – враховувати індивідуальні й типологічні особливості учнів.
На сучасному етапі розвитку України як суверенної держави впро-вадження принципів індивідуалізації та диференціації навчання в систему освіти має велике значення тому, що є потенційним вирішенням постав-лених перед школою більш високих вимог до розвитку громадян, їх при-родних нахилів і здібностей, а, в цілому, до збагачення інте-лектуального потенціалу народу, його духовності та культури.
Спрямованість на вирішення проблеми індивідуалізації та диферен-ціації навчання виражена у положеннях Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХI ст.) та у передбачених ними заходах: забезпечення всебіч-ного розвитку особистості, її здібностей і талантів; створення навчальних закладів різних типів; модернізація змісту освіти; можливість вибору пе-дагогами варіантів навчальних планів і програм на основі врахування відмінностей у рівні розвитку учнів.
У Концепції загальної освіти (2002 р.) індивідуалізацію та дифе-рен-ціацію було визнано провідними принципами роботи середніх загально-освітніх закладів. У сучасній шкільній освіті педагогічні техно-логії, зас-но-ва-ні на цих принципах, розглядаються вченими (С. Бондар, В. Володь-ко, М. Головко, Л. Липова, Л. Момот та ін.) у низці найперспективніших технологій. У реформуванні системи освіти в напрямку особистісно орієнтованого навчання вчені (Ю. Гільбух, Г. Коберник, О. Савченко) особливого значення надають індивідуалізації та диференціації навчання в почат-кових класах, бо саме в них найбільше помітні відмінності у розвитку уч-нів і саме вони слугують основою для пода-льшого навчання та виховання громадян України.
Як загальнодидактична проблема – індивідуалізація та диференціа-ція навчання виникла давно і має свою історію розвитку, пов’язану з іме-нами багатьох видатних учених. Дослідження індивідуально-типологіч-них особливостей учнів у навчально-виховному процесі сягають своїм корінням часів античності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ 50-90-х рр. ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок