Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРО-АНОРТОЗИТОВИХ МАСИВІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ

ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРО-АНОРТОЗИТОВИХ МАСИВІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ

Назва:
ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРО-АНОРТОЗИТОВИХ МАСИВІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,05 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ
Митрохин Олександр Валерійович
УДК 552.321.5.(477)
 
ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРО-АНОРТОЗИТОВИХ МАСИВІВ
КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ
Спеціальність 04.00.08 - петрологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Київ - 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шев---ченка
Науковий керівник:
доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Молявко Вадим Григорович (Геологічний факультет Київського національного
університета ім.Тараса Шевченка, зав. кафедрою мінералогії, геохімії та петрографії)
Офіційні опоненти:
-доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Щербаков Ігор Борисович (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України,
головний науковий співробітник відділу петрології);
-доктор геолого-мінералогічних наук
Бухарєв Володимир Павлович (Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України,
зав. відділом екологічної геології)
Провідна установа:
Донецький національний технічний університет, м.Донецьк.
Захист відбудеться "14" листопада 2001 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.203.01 при Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України за адресою: 03680, м.Київ, пр.Пала---діна, 34.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України (03680, Київ-142, пр.Паладіна, 34).
Автореферат розісланий "10"жовтня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат геол.-мін. наук Томурко Л.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основні породи анортозит-рапаківіграніт---ної формації є одним з найбільш значних проявів базитового магма---тизму кратонної стадії розвитку земної кори. Тому вивчення субп---латформених анортозитових комплексів має вирішальне значення при розгляді пи---тань, пов'язаних з еволюцією магматизму, геодинамічними умовами та металогенією областей стабілізації древніх платформ, а також питань петрогенезису основних порід взагалі та автономних анорто---зитів зокрема. Коростенський плутон, що розташований в північ---но-західній частині Українського щита, відомий геологам ще з се---редини XIX сторіччя. Довгий час він був своєрідним еталоном при вивченні анортозит-рапаківігранітних комплексів Східно-Євро---пейської платформи. Численні дослідження, що проводилися багатьма відомими вченими, дозволили зібрати унікальний петрографічний ма---теріал стосовно утворень Коростенського плутону. При цьому, у зв'---язку з потенційною пегматитоносністю, краще вивченими виявилися кислі породи плутону. Натомість, вивченість основних порід, з якими пов'---язані родовища титану та фосфору, на сучасному рівні лишилася не---достатньою. До останнього часу не створена єдина узагальнююча мо---дель становлення габро-анорозитових масивів плутону, яка б врахо---вувала їх геологічну будову, вікові співвідношення, речовинний склад та петрографічні особливості порід, чим сприяла б виявленню найбільш ефективних критеріїв їх рудоносності. Проведені нами де---тальні геолого-петрографічні дослідження суттєво розширили уявлення про основний магматизм цього регіону і дозволили на новому рівні підійти до вирішення цих проблем.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дос---лідження виконувалися в межах НДР за плановою темою кафедри мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету Ки---ївського національного університету "Еволюція магматичних та метасоматичних ру---догенеруючих систем на етапі стабілізації Українського щита" (1997-2000 рр. N ДР 019U003107). Автор є одним з виконавцев тематичного звіту.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було створення узагальнюючої петрологічної моделі становлення габро-анортозитових масивів Коростенського плутону на підставі виявлення особливостей геологічної будови, еволюції речовинного складу та визначення умов формування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРО-АНОРТОЗИТОВИХ МАСИВІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок